Szabó Marcel jövő nemzedékek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes kezdeményezésére Budapesten üléseznek csütörtöktől a legsikeresebb zöldombudsmanok, hogy segítsék az intézmény elterjedését a világban.

A rendezvényt köszönti Ban Ki Mun ENSZ főtitkár, a fővédnök Áder János köztársasági elnök, megnyitó beszédet mond Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke.

A háromnapos konferencia célja a hatékony, jó gyakorlati megoldások összegyűjtése és egy ideális intézményi modell közös megalkotása, amely mintaként szolgálhat azon országok számára, ahol ezután szeretnék létrehozni a jövő nemzedékek ombudsmani intézményét – mondta Szabó Marcel.

A magyar zöldombudsmani intézmény világszerte az egyik leggyakrabban hivatkozott pozitív példa – tette hozzá. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy ez az elismertség nagy felelősséggel párosul. Példaként említette, hogy a rendezvényen részt vesznek holland és norvég civil szervezetek, amelyek részben a magyar tapasztalatokra építve szeretnék hazájukban elérni egy, a jövő nemzedékek biztosához hasonló poszt létrehozását.

A zöldombudsmanok legfontosabb feladata érvényt szerezni annak a gondolatnak, hogy az elődöktől örökül kapott természeti környezetet, az élet feltételeit biztosító vizet, levegőt, talajt, az élővilág sokféleségét “kötelességünk a jövő nemzedékeknek sértetlenül továbbadni” – mondta az biztoshelyettes.

A jövő nemzedékek jogaiért fellépő biztosok, a “lelkiismeret ébresztői” e cél érdekében formálják a közvéleményt, közvetítenek tudomány és politika között, próbálják érzékeltetni a döntéshozókkal, hogy a tudomány megállapításait nem hagyhatják figyelmen kívül, mert azzal a jövő alapjait ássák alá – magyarázta a szakember.

A politikusoknak meg kell barátkozniuk azzal a szemléletmóddal, amely szerint bizonyos területeken nem szabad csupán négyéves parlamenti ciklusokban, választástól választásig gondolkodni, mert a rövid távú politikai sikerek hosszabb távon súlyos kockázatokkal, veszélyekkel járhatnak az egész közösségre. Különösen a környezetvédelem igényel ilyen messzebbre tekintő tervezést, de érzékelhető, hogy az egészségügy, az oktatás vagy a nyugellátás terén sem elegendő csupán négyéves periódusokban gondolkodni – figyelmeztetett Szabó Marcel.

“Ugyanúgy nem lehet a jövő nemzedékek rovására elherdálni természeti erőforrásainkat és az abban megtestesülő elemi életfeltételeket, ahogy nem hagyhatunk gyermekeinkre, unokáinkra adósságokat, kifizetetlen számlákat” – tette hozzá.

A mindeddig példa nélküli rendezvényen a magyar zöldombudsman mellett rész vesznek a hasonló feladatokkal, de jobbára szűkebb hatáskörrel felruházott finn, kanadai, új-zélandi, walesi, német, norvég, illetve a már megszüntetett izraeli intézmények képviselői, továbbá elméleti szakemberek.

A tervek szerint a konferencia résztvevői együttműködési memorandumot írnak alá.