Az etikai kódex tervezetéről egyeztettek a résztvevők 2014. május 8-án a Magyar Igazságügyi Akadémián megrendezett konferencián.

Elsőként dr. Makai Lajos, a Magar Bírói Egyesület (MABIE) elnöke osztotta meg az Országos Bírói Etikai Tanács működésével kapcsolatos tapasztalatokat. Ezt követően a szolgálati bíróság által elbírált etikai vétségekről tartott előadást Pethőné dr. Kovács Ágnes, a Kúria mellett működő másodfokú szolgálati bíróság elnöke. Dr. Túri Tamás, az Országos Bírósági Hivatal Integritás Munkacsoportjának vezetője pedig az etikai kódex frissített tervezetéről tájékoztatta a hallgatóságot.

A konferencia második felében a résztvevők szekcióüléseken mondhatták el észrevételeiket a szabályzatról. A hozzászólások összegzésekor kiderült, hogy a szövegtervezettel kapcsolatos vélemények összegzése során kirajzolódott egy mindenki számára elfogadható és követhető irányvonal. Következő lépésként a Koordinációs Testület május 26-i ülésén kiértékeli az elhangzottakat, majd az OBH Integritás Munkacsoportja elkészíti a kódex végleges szövegét, amelyet az Országos Bírói Tanács – a tervek szerint – a júliusi ülésén jóvá is hagyhat.

Addig is a bíróságok központi honlapján már magyar nyelven is elérhetők az ENSZ által, a bírói magatartással kapcsolatban megfogalmazott úgynevezett „Bangalore-i Alapelvek”.

A dokumentum hat olyan alapértéket fogalmaz meg, amely irányadó a bírói hivatás gyakorlása során: ezek a függetlenség, a pártatlanság, az integritás, az egyenlőség, a korrektség, valamint a hozzáértés és gondosság.

Az etikai kódex célja a bírósági szervezet iránti közbizalom erősítése, egy olyan protokoll kialakítása, amely biztosítja egyfelől az értékközpontú, átlátható és számonkérhető működés, másfelől a törvényesség, a pártatlanság, a tisztesség, a szakmaiság és a diszkriminációmentesség érvényesülését a bírói szervezetben. A szabálygyűjtemény összeállításánál elsődleges szempont, hogy a bírói integritás nem csupán a befolyásolhatatlanság követelményét foglalja magában, hanem a fentiekben már említett magatartási szabályok összességét. Emellett indokolt az előírások megsértésének a jelenleginél hatékonyabb szankcionálása is.

Az etikai kódex elfogadásának előkészítéseként alakult meg az a 12 tagú Koordinációs Testület, amelynek vezetője dr. Gerber Tamás, az OBT tagja és a Székesfehérvári Törvényszék elnöke, és amelynek tagjait az OBT, az OBH és a MABIE delegálta, továbbá munkájában részt vesznek a bírák fegyelmi ügyeiben eljáró első és másodfokú szolgálati bíróságok elnökei is.