Az ombudsman kezdeményezte a belügyminiszternél, hogy különítsenek el forrásokat azokra az esetekre, amikor egy életveszélyessé vált lakóház helyreállítását a tulajdonos anyagi helyzete miatt az önkormányzat kénytelen elvégeztetni – közölte az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala pénteken.

A közleményben ismertették a panaszos helyzetét, amely miatt Székely László ombudsmanhoz fordult: az egymást követő szélsőségesen csapadékos, majd száraz időszakok következtében életveszélyes állapotba került a lakóháza. Családjával együtt ideiglenesen egy önkormányzati bérlakásban helyezték el, de kötelezték arra, hogy állíttassa helyre a házát. Erre azonban sem a tulajdonosnak, sem az önkormányzatnak nem volt pénze. Az építésügyi hatóság ennek ellenére 500 ezer forintig terjedő bírsággal fenyegette meg a tulajdonost, aki ráadásul attól is tart, hogy megszűnik a szükséglakás bérlete és a gyermekeivel az utcára kerülhet.

Az alapvető jogok biztosa megállapította, hogy az építésügyi hatóság nem vizsgálta az érintett jövedelmi, vagyoni helyzetét, amikor félmillió forintos bírság kilátásba helyezésével is megkísérelte rávenni a tulajdonost a helyreállításra. Ez az egyébként is szociálisan rászoruló tulajdonos anyagi terheit tovább súlyosbítja, hiszen az elvégezendő munkák költsége mellett behajtható és behajtandó adóssága keletkezik.

Mint az ombudsmani jelentés összefoglalójában olvasható, amennyiben az építési hatóságnak kell megelőlegeznie a költségek fedezetét, jelzálogjogot is bejegyeztethet az ingatlan-nyilvántartásba mindaddig, ameddig a tulajdonos meg nem téríti a munkálatok árát. Az eljáró építésügyi hatóságnak azonban sok esetben nem áll rendelkezésére a megfelelő költségvetési forrás, ezért az építésügyi hatósági jogkört gyakorló jegyző eleve nem is hozza meg a megfelelő intézkedéseket, nem kezdődik meg a különben elengedhetetlen helyreállítás.

A lakók szociális helyzetét is figyelembe vevő állami – önkormányzati, hatósági – segítség hiányában visszafordíthatatlan következmények fenyegethetik az érintetteket – írták, hozzátéve az alapjogi biztos ezért Pintér Sándor belügyminiszternél kezdeményezte, hogy Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve dolgozzák ki az ezekben az esetekben az építésügyi hatóság által felhasználható költségvetési források elkülönítésének és felhasználásának szabályait.

Megjegyezték: a jelenlegi jogszabályok is arra kötelezik az önkormányzatokat, hogy a végrehajtható helyreállítási munkákat hatósági úton végeztessék el. Az ombudsman felkérte Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a kormányhivatalok útján hívja fel az építésügyi hatósági jogkörrel rendelkező jegyzők figyelmét a jogszabályok maradéktalan betartására az életveszélyes épületek állapotával kapcsolatos hatósági eljárásokban.