A versenytörvény július elsején hatályba lépő módosításai közül a fúziókontroll területén kiemelkedik a végrehajtási tilalom bevezetése, amely nem akadályozza a szerződés megkötését, de az irányítási jogok (többek között a szavazati jogok, vezető tisztségviselők kijelölésére vagy megválasztására vonatkozó jogosultságok) az engedély megszerzéséig nem gyakorolhatók – közölte a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie ügyvédi iroda.

A végrehajtási tilalom alól a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) felmentést adhat, amennyiben – kérelemre – a Versenytanács engedélyezi az irányítási jogok engedély előtti gyakorlását. Ez elsősorban a befektetés értékének megőrzése érdekében válhat szükségessé.

Az irányítási jogoknak az engedély megszerzése előtti gyakorlását a GVH feltételhez kötheti és akár kötelezettséget is előírhat. Ha a felek a végrehajtási tilalomba – vagy az irányításkorlátozó előírásba – ütköző módon gyakorolják az irányítási jogokat, akkor az ezen alapuló eljárásuk semmis is lehet. A károkért pedig az irányítási jogot jogellenesen gyakorló vállalkozás felel. Ráadásul, a GVH meglehetősen magas bírságot szabhat ki a végrehajtási tilalom megsértése miatt.

Júliusig még – a hatályos fúziókontroll szabályok szerint – az összefonódásokat a felek saját kockázatukra végrehajthatják. A módosítás azonban – a Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda szakértői szerint – mégsem fog különösebb változást okozni a gyakorlatban. A versenyjogi aggályokat felvető, vagy más országokban is engedélyköteles tranzakciókat ugyanis a felek eddig sem hajtották végre az engedély előtt, a kockázatok csökkentése miatt.

Az elmúlt években a GVH fúziókontroll-eljárás – az egyszerűsített eljárásban elbírálható összefonódások esetében – jelentősen lerövidült. Ráadásul az eljárás gyorsítása érdekében a módosítás a jelenleginél rövidebb, 30 napos határidőt határoz meg az egyszerűsített eljárás lezárására. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb, egyszerű megítélésű ügyben nem jelent majd érzékelhető hosszabbodást az engedély bevárása.