Általános helyettesükké jelölhetik ki egyik államtitkárukat a miniszterek egy hétfőn elfogadott törvénymódosítás alapján.

A tárcavezetők a minisztériumuk szervezeti és működési szabályzatában jelölik ki a miniszterhelyettest – rögzíti a kormánypárti képviselők által benyújtott előterjesztés, amelyet 128 igen szavazattal, 29 nem ellenében, 24 tartózkodás mellett hagyott jóvá a Ház az új kormányzati struktúra kialakításával kapcsolatban.

A kormánytagok jogállásáról szóló törvénybe azt is beiktatták, hogy a kormányfő munkáját a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős minisztériumban – azaz a Miniszterelnökségen – miniszterelnöki kabinet segíti. A kabinetfőnök munkáját a miniszterelnök irányítja.

Egyúttal törölték a nemzetbiztonsági törvényből azt a 2012 júliusában elfogadott passzust, amely lehetővé tette, hogy a kabinet a miniszterelnök útján – a Miniszterelnökség vezetőjének közreműködésével – is irányíthassa a polgári hírszerzésért felelős Információs Hivatalt. Így azt továbbra is csak a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter irányíthatja.

A törvényjavaslatot eredetileg a fideszes Lázár János nyújtotta be – ám azóta több kormánypárti politikus is csatlakozott hozzá -, hogy átvezesse a miniszterek feladat- és hatáskörmegosztásának változásait az egyes törvényi helyeken, amelyeknél a tárcavezetők konkrét titulusa helyett feladat- és hatáskör alapján nevesítik a minisztereket. Ennek megfelelően a legtöbb ponton a Miniszterelnökség helyett mint a kormányzati koordinációt ellátó minisztériumot említenek.

A számos jogszabályt átíró előterjesztés módosította a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt is, amelyben kimondták: nem kell a kormánytisztviselő beleegyezése a kinevezése módosításához, ha a munkakör megváltoztatását a tartós külszolgálatra való kihelyezés visszavonása indokolja. Ha a tartós külszolgálatra kihelyezés visszavonására vonatkozó döntés közlésétől számított öt napon belül a kormánytisztviselő írásban úgy nyilatkozik, hogy nem akar a megváltoztatott feltételek szerint munkát végezni, a nyilatkozatát lemondásnak kell tekinteni azzal, hogy a lemondási idő tartamára a munkavégzés alól mentesíteni kell.

A törvényjavaslat pénteken, a harmadik Orbán-kormány miniszterei eskütételének napján lép hatályba.