Az önálló ügyészi szervezet létrehozásának száznegyvenharmadik évfordulóját ünnepelte az Igazságügyi Palota dísztermében az ügyészség. Az eseményen Polt Péter legfőbb ügyész elismeréseket és pályadíjakat adott át.

Az Ügyészek Napja alkalmából rendezett ünnepségen Polt Péter legfőbb ügyész és Pintér Sándor belügyminiszter mondott ünnepi beszédet.

Polt Péter legfőbb ügyész megemlékezett az ügyészség múltjáról és összefoglalta az elmúlt év eredményeit. A legfőbb ügyész kiemelte, hogy sikeres bűnüldözés nem létezhet az ügyészség és a nyomozó hatóságok magas színvonalú együttműködése nélkül.

Pintér Sándor belügyminiszter összefoglalta az elmúlt időszakban a rendőrségen történt fejlesztéseket és szervezeti átalakításokat, amelyek a még eredményesebb bűnüldözést célozzák meg.

Polt Péter legfőbb ügyész ezt követően elismeréseket és pályadíjakat adott át.

Az ügyészi szervezettel való kiemelkedő, eredményes együttműködés elismeréséül a legfőbb ügyész „Együttműködésért” emlékérmet adományozott Fazekas Sándornak, a Fővárosi Törvényszék elnökének.

Az ügyészség legmagasabb szakmai elismerését – az 1871. június 10-én kihirdetett törvénnyel felállított önálló ügyészi szervezet első főügyésze emlékére 1992-ben alapított Kozma Sándor-díjat – a legfőbb ügyész kilenc ügyészségi alkalmazottnak adta át. A díjazottak a szakmai munkájukat huzamosabb ideje az átlagot meghaladó színvonalon és elhivatottsággal végzik.

Az Ügyészségért Díjakkal az ügyészségi szolgálatban kiemelkedő teljesítményt nyújtó, nyolc nem ügyész alkalmazott munkáját ismerte el az ügyészség.

Kimagasló szakmai életútja elismeréséül három ügyész és tizenegy ügyészségi alkalmazott Ügyészségi Emlékgyűrűt vehetett át.

Legfőbb Ügyészi Elismerő Oklevelet harminc ügyészségi alkalmazott kapott, akik tartósan magas színvonalon végezték szakmai munkájukat, illetve jelentős szakmai feladatot hajtottak végre.

A legfőbb ügyész egy ügyészségi alkalmazottat a huzamos időn át nyújtott, kiemelkedő tevékenységéért emléktárgy, valamint egy ügyészségi alkalmazottat kiváló munkavégzése miatt tanácsosi cím adományozásával ismert el.

Az elismeréseket a legfőbb ügyész által Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázat tizenöt díjának átadása követte. A tudományos pályázatra az Ügyészek Országos Egyesülete különdíjat ajánlott fel.