Közel felével nőtt a bíróság elé állítások száma, amely a lehető leggyorsabb felelősségre vonást szolgáló eljárás. 40 %-kal több magyar ügyet regisztráltak az Eurojustnál. A korábbinál is aktívabb a magyar ügyészség nemzetközi szerepvállalása. Az ügyészség benyújtotta az Országgyűlésnek a szervezet 2013. évi tevékenységéről szóló legfőbb ügyészi beszámolót.

Az ügyészség az elmúlt évben is megfelelt az Alaptörvényből és a jogszabályokból eredő követelményeknek, valamint eredményesen teljesítette a feladatait. Az Országgyűléshez a mai napon benyújtott beszámoló 91 oldalon foglalja össze az ügyészi szervezet elmúlt évi munkáját.

Az ügyészségekre 2013-ban összesen 1.198.943 ügy érkezett, ebből 901.635 (75,2%) a büntetőjogi, míg 297.308 (24,8%) a közjogi szakágat érintette. Egy főre egy év alatt 657 ügy jutott.

A 2013. év különösen nagy kihívást jelentett a büntető szakág ügyészei számára. Az új Büntető Törvénykönyv 2013. július 1-jén lépett hatályba, amely jelentősen átalakította az általános és a különös rendelkezéseket.

A 2013. évben 377.829 bűncselekményt regisztráltak. Ez az előző évhez képest 20 %-os csökkenést jelent (2010: 447.186, 2011: 451.371, 2012: 472.236).

2013-ban 103.672 bűnelkövetőt regisztráltak (2010: 122.529, 2011: 112.895, 2012: 100.239).

Az elmúlt évben a vádemelési javaslatok több mint 83%-át 30 napon belül dolgozták fel az ügyészek (amely 7 %-os növekedés az előző évhez képest).

Az ügyészek 2013-ban is kiemelt feladatuknak tekintették a büntetőeljárás hatékonyságát és gyorsítását szolgáló külön eljárások szorgalmazását. Ezen belül is kiugró mértékben, 45,6%-kal nőtt a lehető leggyorsabb felelősségre vonást szolgáló bíróság elé állítások száma. (2013-ban az összes vádemelés 21,1%-ában, 13.532 ügyben került sor ilyen eljárásra.)

A fiatalkorúakat érintően az új Btk. egyik jelentős rendelkezése az egyes súlyos bűncselekmények miatti büntethetőség kiterjesztése a tizenkettő és a tizennégy év közötti életkorúakra. A 2013. évben 18 ügyben 19 fő tizenkettő és tizennégy év közötti gyanúsítottkénti kihallgatására került sor, egy esetben életveszélyt okozó testi sértés bűntette, a többi esetben rablás bűntette miatt. A legjellemzőbb elkövetés a tizennégy és tizennyolc év közötti társakkal megvalósított csoportos rablás bűntette volt (15 fő).

2013-ban büntető ügyben 7 országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész.

Az ügyészség váderedményessége változatlanul kedvező, 96,4% volt (2012: 95,9%).

A szerteágazó közjogi feladatok közül kiemelendő, hogy a termőföld tulajdonjogának, használatának jogellenes megszerzése tárgyában 2013-ban 58 esetben – melyből 41 megkeresés állami vezetőtől érkezett – jártak el az ügyészi szervek. A beszámolási időszakban 9 keresetet nyújtott be az ügyész a semmis szerződést támadva a termőföld megszerzését tiltó, korlátozó rendelkezések megsértése miatt.

Polt Péter legfőbb ügyész – a korábbi évekhez hasonlóan – aktív szerepet vállalt az egyes regionális, európai uniós, vagy összeurópai szinten működő, ügyészeket, legfőbb ügyészeket tömörítő hálózatok és munkacsoportok szakmai munkájában.

Külön kiemelendő, hogy a Visegrádi Csoport országainak legfőbb ügyészei immár rendszeresen, évenkénti találkozóik során vitatják meg a szervezeteiket érintő aktuális uniós szintű szakmai kérdéseket.

Az aktív nemzetközi szerepvállalást jelzi az Eurojustnál regisztrált magyar ügyek számának 40 %-os emelkedése. 2013-ban a magyar részvétellel is működő és az Eurojust pénzügyi támogatásában részesülő, elsősorban a bizonyítékok kölcsönös elismerése miatt hatékonynak bizonyuló közös nyomozócsoportok száma 2-ről 5-re emelkedett.

A legfőbb ügyészi országgyűlési beszámoló teljes terjedelmében az ügyészség hivatalos honlapján is megismerhető.