Alig 3 hónappal az új Ptk. hatályba lépését követően 4118 oldalas, 4 kötetes Ptk. Nagykommentár ünnepélyes bemutatóját tartották szerdán a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében. Az Opten Kft. gondozásában megjelent szakmai kiadvány már most a piacon legelterjedtebb új Ptk. kommentár, hiszen amellett, hogy a Budapesti Ügyvédi Kamara finanszírozásában valamennyi budapesti ügyvéd számára ingyenesen lesz hozzáférhető a JogTudor programban, a kiadvány az Országos Bírósági Hivatalt is komoly referenciaként jegyzi.

Az idén március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv kapcsán elsőként az ügyvédtársadalom szembesülhetett a jogalkalmazás során felvetődő alkalmazási problémákkal. A hatálybalépés előtt és után rengeteg kiadvány, weboldal, szakmai konferencia foglalkozott a témával, és igyekezett a jogalkalmazók munkáját segíteni. Ugyanakkor a Ptk.-hoz kapcsolódó, hatályba léptető, és egyes rendelkezéseket részletező törvények, rendeletek még idén is szép számmal jelentek meg.

A szakma várakozásainak megfelelően a komoly segítséget egy átfogó Ptk. Nagykommentár adhatja, mely igazi szakmai támasza lehet a jogalkalmazóknak. A 4 kötetes, 4118 oldalas kiadvány igyekezett a lehető legtöbb, a Ptk. végrehajtására született új jogszabályt is figyelembe venni. A szerzők még a március 3-án kiadott 1/2014 PJE Kúriai jogegységi döntés rendelkezéseit is beépítették a szövegbe.

A Ptk. Nagykommentár ünnepélyes bemutatójának a Budapesti Ügyvédi Kamara díszterme adott otthont, ahol a Ződi Zsolt, az Opten Kft. jogi szakmai igazgatója és Osztovits András, a könyv szerkesztője mellett felszólalt Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke és Réti László, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke is.

„A Magyar Ügyvédi Kamara örömmel vesz minden olyan kezdeményezést, mely ilyen komoly szakmai segítséget ad az ügyvédek kezébe.” – mondja Bánáti János, a MÜK elnöke. Hozzáteszi: „Az ügyvédek által végzett munkák, folyamatok és ezek háttere folyamatosan változik, de a szakmaiság szilárd alapot ad a változásokhoz.” Réti László, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke a JogTudor programban a BÜK tagjai számára ingyenesen hozzáférhetővé tett kiadvány kapcsán elmondta: „Az ügyvédek közötti verseny tudásverseny is, így azzal, hogy a Kamara kiváló szakmai anyagokhoz juttatja tagjait, segít egyenlő esélyeket teremteni ebben a versenyben”.

A kiadványon 32 szerző dolgozott, akik vegyesen kerülnek ki a különböző jogászi hivatásrendekből és az egyetemi jogászság köréből. „Egy új jogszabályt nehéz magyarázni, hiszen még nincsen jogalkalmazói gyakorlata. Természetesen a nem – vagy csak kis mértékben – változott szabályzásoknál a régi joggyakorlatot is figyelembe lehet venni, a jelentős változások esetén pedig különösen fontos a Ptk. kodifikációjában részt vett szakemberek illetve a kúriai bírák gyakorlati magyarázata.” – avat be a könyv készítésének műhelytitkaiba Ződi Zsolt, az Opten Kft. jogi szakmai igazgatója. Hozzáteszi: „a Ptk. részletes magyarázatában való könnyebb eligazodáshoz nagy segítséget nyújt a kiadványba integrált tárgymutató.”

A kötet szerkesztője, Osztovits András kúriai bíró a könyv szakmaiságát alapvetően meghatározó szerzők kiválasztásáról elmondta: „Igyekeztünk jó tollú, erős elméleti, rendszerező tudással is rendelkező gyakorló jogászokat és a gyakorlatban is jártas elméleti szakembereket találni. Úgy hiszem, hogy a kötet szerzői ezt a kettős feladatot mind nagyszerűen teljesítették” – mondja Osztovits.