Bírók és bírósági titkárok szakmai továbbképzésére, valamint közös igazságszolgáltatás-történeti kutatások indítására kötött megállapodást a debreceni és a nagyváradi törvényszék. Az erről szóló dokumentumot Debrecenben írta alá Kahler Ilona és Constantin Manoliu, a két szervezet elnöke.

A két bíróság kapcsolata tavaly kezdődött, amikor több debreceni büntető és polgári ügyszakban dolgozó titkár vett részt a nagyváradi törvényszék szakmai oktatásán. A debreceni delegáció megismerhette a nagyváradi bíróság ítélkezési tevékenységét, előadást hallgathatott meg a román és az európai uniós jog kapcsolódási pontjairól, a romániai jogrendszerről, a romániai büntetőjog gyakorlatáról – ismertette az együttműködés előzményeit az aláírást követő sajtótájékoztatón Kahler Ilona.

A törvényszéki elnök indoklása szerint a határokon átívelő családi és gazdasági kapcsolatok, s a határokat nem ismerő bűnözés egyaránt indokolja, hogy ismerjék egymás nemzeti joganyagát és annak az európai uniós joghoz való viszonyát.

A történeti kutatásokhoz pedig a közös igazságszolgáltatási múlt adhat kiindulópontot – tette hozzá Kahler Ilona.

Emlékeztetett rá, hogy a történelmi Magyarországon a 19. század végén reformálták meg az igazságszolgáltatás rendszerét: a budapesti és a kolozsvári királyi ítélőtáblák mellett az 1890-ben meghirdetett igazságügyi reform alapján jött létre többek között a debreceni és a nagyváradi királyi tábla is.

A szakmai együttműködés, a bírák szakmai előmenetele, oktatása szempontjából a két törvényszéknek, Debrecen és Nagyvárad igazságszolgáltatásának évszázados gyökerei vannak – jegyezte meg.

Constantin Manoliu reményét fejezte ki, hogy az együttműködés keretében évente legalább kétszer vehetnek részt közös programokon a két szervezet szakemberei, a közös képzési programban pedig a nagyváradi bírák, titkárok Debrecenben, a debreceni bírák és titkárok pedig Nagyváradon gazdagíthatják szakmai ismereteiket, tapasztalataikat.