A Földművelésügyi Minisztérium (FM) elkészítette a kiskertek haszonbérleti problémáját orvosló törvényjavaslatát, amelyet az őszi ülésszakban benyújt az Országgyűlésnek.

A minisztérium egyetért azzal az állásponttal, hogy hobbikertészek körében szükségtelen a földszerzést földművelési státuszhoz kötni.

Az új földforgalmi törvény rendelkezése szerint földhasználati jogot csak a földhivatal által nyilvántartott földművesek vagy mezőgazdasági termelőszövetkezetek szerezhetnek. Emiatt az önkormányzati területet használó városi kertészkedők körében felmerült, hogy elveszíthetik bérleményüket, mivel a bérlői minőséghez a földműves fogalmi körébe kellene tartozniuk, és az ott rögzített szigorú kritériumoknak kellene megfelelniük.

A szabályozási anomália a szaktárca szerint törvényi szintű korrekciót igényel, így a kérdés az Országgyűlés őszi ülésszakán kerülhet elő. A tárca hétfői közleményében biztosította a kiskertek bérlőit arról, hogy a szabályozás pótolandó hiányosságai miatt nem éri őket semmilyen hátrány, és nem veszítik el ezen az alapon bérelt területeiket.

A közlemény hangsúlyozza: a szaktárca a nemzeti vidékstratégia célkitűzéseinek megfelelően elkötelezett az önellátás előremozdításában, így a háztáji jellegű gazdálkodás szélesebb körű elterjesztésében is, mivel így a parlagon heverő területek művelés alá kerülnek, és ezzel növelhető a vidék népességeltartó és népességmegtartó ereje is.

A földtörvénnyel kapcsolatos haszonbérleti probléma a szombathelyi “Mézga-kertek” kapcsán merült fel.

Horváth Árpád, a helyi kerthasznosítási egyesület elnöke korábban elmondta, hogy Szombathelyen több mint ezren használnak kiskertet földhaszonbérletben, 200-600 négyszögölnyi területeken. Bérleti szerződésük azonban hamarosan lejár, és az önkormányzat az új jogszabályok értelmében ezeket nem hosszabbíthatja meg. Azt szeretnék elérni, hogy tovább művelhessék a kiskerteket, és a földhasználat ne kerüljön lényegesen többe, mint eddig.

Az érintettek eddig évi néhányezer forint bérleti díjért, az általuk alakított kerthasznosítási egyesületeken keresztül bérelték a területet.