A közhiteles címregiszter kialakításához szükséges törvényi változtatásokról döntött az Országgyűlés.

A hat földügyi tárgyú törvény módosítását 126 igen szavazattal, 31 elutasító voks mellett, 23 tartózkodással fogadta el a Ház.

Változik a polgárok személyi adatainak es lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény, úgy, hogy előkészítse a tavaly elhatározott közhiteles címregiszter kialakítását.

Első lépés a jelenleg kezelt címállomány előzetes felmérése, felülvizsgálata helyi szinten. A jogszabály ennek érdekében előírja a jegyzőknek az adatok pontosságának, a címek valódiságának ellenőrzését a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve (Kekkh) által elkészített elektronikus adatállomány segítségével. Az ellenőrzés eredményéről november 15-ig a címjegyzék visszaküldésével kell tájékoztatni a központi szervet. A címregiszter feltöltése ezen az adatbázison alapul majd.

A tavaly elhatározott, az Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében futó projektről korábban kiderült, hogy végrehajtására 950 millió forint van. A költségek 85 százalékát uniós, 15 százalékát pedig nemzeti forrásból finanszírozzák, a megvalósításban több mint 80 szakember vesz részt. A munka során több mint 5 millió címadat karbantartását kell elvégezni.

Magyarországon most több mint 7,5 millió telek és 9 millió ingatlan van, a lakások száma pedig meghaladja a 4 milliót. A feladat elvégzésével létrejön Magyarország első etalon nyilvántartása, a közhiteles címregiszter.