A Bíróságok Napja alkalmából az Országos Bírói Tanács a kiemelkedő igazságszolgáltatási tevékenység és a példamutató életpálya elismeréseként 85 bírónak és igazságügyi alkalmazottnak adta át a Juhász Andor-díj Arany, Ezüst és Bronz fokozatát, továbbá Bírósági Szolgálatért Oklevelet, címzetes kúriai bíró, címzetes táblabíró, címzetes törvényszéki bíró, valamint főtanácsos és tanácsosi címet adományozott. A testület idén első alkalommal ítélte oda „A Magyar Igazságszolgáltatásért – Pro Iustitia Hungarorum” Plakettet. Az elismerésben olyan közmegbecsülést szerzett külföldi állampolgárságú bíró, valamint igazságügyi alkalmazott részesülhet, aki arra a magyar igazságszolgáltatásért hosszabb időn át kifejtett kimagasló munkája alapján érdemes.

Dr. Móroczné dr. Simon Angéla, az Országos Bírói Tanács soros elnöke szerint a bírák és az igazságügyi alkalmazottak minden nap megfeszített munkát végeznek annak érdekében, hogy teljesítsék alkotmányos kötelezettségüket: a magas színvonalú, időszerű ítélkezést. A testület vezetőjét a kihívásokról, a jutalmazottak kiválasztásáról és az újonnan alapított díjról kérdeztük.

A Bíróságok Napja lehetőséget biztosít az igazságszolgáltatásban dolgozók munkájának elismerésére. Ha a szervezet egészét nézzük, Ön szerint jelenleg mi a legnagyobb kihívás számukra?

A legnagyobb kihívás mindannyiunk számára, hogy az egyértelműen megfogalmazott stratégiai célok mentén haladva, a hatékonyabb igazságszolgáltatás elérése érdekében bevezetett bírósági reformok során kapott „lendületet” a ránk nehezedő munkateher mellett se veszítsük el. A folyamatosan változó jogszabályok, különös tekintettel a két jelentős törvény: a Btk. és a Ptk., valamint az Európai Uniós joganyag alkalmazása során a bírónak a tárgyalóteremben mindig felkészültnek kell lennie. Ez nem kis feladat, hiszen az ügyek mennyisége 1/3-dal emelkedett az elmúlt évben. Csak a bírósági dolgozók erőn felüli munkájával tudtuk elérni, hogy ennek ellenére csökkent az ügyhátralék. A legnagyobb kihívás tehát, hogy a legjobb szakmai tudásunkkal az időszerűséget mindig szem előtt tartva járjunk el, ami a közbizalom további erősödéséhez vezet.

Sokan dolgoznak kiemelkedően, most mégis választani kellett közülük. Milyen szempontok alapján ítélte oda az Országos Bírói Tanács a kitüntetéseket? Mik voltak a legfontosabb értékek, amelyeket mindenképpen jutalmazni szerettek volna?

Ha hivatalosan közelítem meg a kérdést, akkor az Országos Bírói Tanács 13/2013. /II.12./ OBT. Határozata rögzíti az elismerések adományozásakor alkalmazott elveket. Ez a dokumentum az interneten megtalálható. Én azonban most kiemelném belőle a legfontosabb szempontokat. Az OBT például figyel arra, hogy az elismerések adományozása során ne legyen aránytalanság az egyes bírósági intézmények között, ne térjen el a jelölő bírósági szervezet által felállított rangsortól, illetve ugyanazon személy 5 éven belül másik elismerésben, vagy ugyanazon elismerés másik fokozatában ne részesüljön. Előnyt jelentett ugyanakkor, ha valakit már többször jelöltek, de a korábbi javaslat eredménytelen volt, valamint a javasolt személy kerek születésnapja, szolgálatának jubileuma, illetve nyugállományba vonulása. Külön értékelte a Tanács, ha a javaslat részletesebben ismertette az érintett munkáját, emberi tulajdonságait, erkölcsi igényességét, amely magatartás követendő mintául szolgál. Ezt én személy szerint is nagyon fontos szempontnak tartom, hiszen mai világunkban, amikor akár mindennapi döntéseink meghozatala során is sokszor keressük a jó utat, a környezetünkben dolgozó munkatársunk jó példája segít az eligazodásban. Az OBT értékelte továbbá a szakmai publikációs tevékenységet, tudományos munkát.

Idén először adják át a “Magyar Igazságszolgáltatásért” Plakettet. Milyen céllal alapították ezt az elismerést?

Ebben az évben valóban először kerül sor a Pro Iustitia-Hungarorum, vagyis „A magyar igazságszolgáltatásért” plakett átadására. Az elismerés az élet minden területén jobb munkára sarkall. Így a tanács szerette volna, ha bővítheti a díjak körét. Ha egy nagyobb régióból, más országból is sikerül a jó tapasztalatokat összegyűjteni – megtartva természetesen a nemzeti igazságszolgáltatás sajátosságát -, még jobb eredményt érhetünk el. A más nemzetek bíráival, igazságügyi alkalmazottaival való találkozás, tapasztalatcsere, a szakmai konferenciák, képzések, és egyéb külső források – gondolok itt például a svájci hozzájárulásra – szintén segíthetik munkánk hatékonyságának növelését.

Ki és mivel érdemelheti ki ezt a díjat?

Ezt a díjat annak a közmegbecsülést szerzett külföldi állampolgárságú bírónak, valamint igazságügyi alkalmazottnak adományozza a Tanács, aki arra a magyar igazságszolgáltatásért hosszabb időn át kifejtett kimagasló tevékenysége alapján érdemes. A plakett adományozására az Országos Bírósági Hivatal munkáját érintő tevékenység esetén az OBH elnöke, a Kúria esetében a Kúria elnöke, az ítélőtáblához kötődően az ítélőtábla elnöke, a törvényszékekhez kapcsolódó tevékenység esetén az illetékes törvényszék elnöke tesz javaslatot, amit részletes indokolással lát el.

Ez alkalommal Ante Zeljko, a Horvát Köztársaság bírája kapja a plakettet. Miért rá esett a választás?

Ante Zeljko 2007-ig több mint 10 éven át a Vukovári Megyei Bíróság elnöke volt. Elnöksége idején épült ki a kapcsolat a Baranya Megyei Bírósággal, amely szakmai együttműködéssé fejlődött, és jelenleg is fennáll. A Vukovári Bírói Klub Elnökeként évente szakmai konferenciákat szervezett a magyar kollégákkal közösen. Ezeken a rendezvényeken a résztvevők szakmai eszmecseréket folytathattak a horvát bírákkal, így megoszthatták egymással például a szomszéd országba átnyúló szervezett bűnözéssel, a digitális eszközökkel, a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményekkel, valamint az informatikai eszközök fejlesztésével, a cégbejegyzési eljárásokkal kapcsolatos tapasztalataikat. Ante Zeljko emellett elősegítette a jogalkalmazási gyakorlat kölcsönös megismerését, a magyarországi szakmai programok alkalmával pedig előadásokat tartott saját országa bírói szervezetének változásairól és nemzetközi kapcsolataik fejlesztéséről. Mindez értékes ismeretekkel gazdagította az egész magyar igazságszolgáltatást. A Pécsi Törvényszék előterjesztését azzal is alátámasztotta, hogy a bíró úr több mint egy évtizedes kimagasló szervezői és szakmai tevékenységével közmegbecsülést szerzett a megyei bírók között.