Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke törvényi kötelezettségének eleget téve elkészítette 2013. évi beszámolóját, amely pontos számadatokkal alátámasztva tartalmazza a jelzett időszak sarokpontjait, eseményeit, és az igazságügyi modellváltás élesen kirajzolódó eredményeit. A kiadvány nemcsak az Országos Bírósági Hivatal munkáját felügyelő szervek, hanem minden az igazságszolgáltatás iránt érdeklődő polgár számára képet ad a bíróságok helyzetéről.

Handó Tünde, az OBH elnöke az Országos Bírói Tanács (OBT) előtt tartott beszámolójában az elmúlt évek lényeges folyamatait, a bíróságok központi igazgatásának eredményeit foglalta össze.

Lényeges változást jelentett a bírósági szervezetrendszerben, hogy 2013. január 1-én megkezdték működésüket a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságok. A zökkenőmentes induláshoz szükséges jelentős infrastrukturális változtatásokat az OBH segítségével sikerült biztosítani. Emellett megjelent egy új jogintézmény, a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium, amelynek legfontosabb feladata a magas színvonalú szakmai munka támogatása.

A számok:

  • A bírósági szervezetben 11 ezer ember dolgozik, amely egy Kőszeg méretű város lakossága, ebből:
  • 2800 bíró.
  • A bíróságok tavalyi költségvetése 84 Mrd forint volt (a 2014-es költségvetés 87 Mrd. forint), amely további
  • 1,5 Mrd forint pályázati forrással egészült ki.
  • Országosan 150 bírósági épület van.

Az OBH számai:

  • 191 fő dolgozik a bíróságok központi igazgatását végző OBH-ban, amely a szolgálatot teljesítők 1,8 %-a
  • 22 bíró dolgozik az OBH-ba beosztva, amely 0,78 %-a a bírói karnak
  • 2013-ban 72 ezer irat érkezett az OBH-ba, továbbá
  • 42 ezer civil beszámoló és közhasznúsági jelentés, valamint
  • a gondnokoltak országos nyilvántartásából igényelt információk száma: 53 ezer

Handó Tünde összefoglalójában kiemelte a központi régió szerepének fontosságát, hangsúlyozva, hogy a Fővárosi Törvényszék az elmúlt két év során évszázados problémát számolt fel. A korábban többszörös túlterheltségben ítélkező bírák munkaterhe ugyanis nem csak, hogy elérte, hanem  bizonyos szervezeti egységeknél az országos átlag alá csökkent. A minőségi munka, az időszerű ítélkezés, az arányos munkateher elosztás országosan is kiemelkedő eredményeket mutat. További információk az Éves beszámolóban >>>

Az OBH elnöke kiemelte továbbá azon „hungarikumokat”, amelyek a magyar igazságszolgáltatásra jellemzőek. Ilyen a megújult Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat, az OBH által alapított külföldi ösztöndíjak, a Nyitott bíróság program, amelynek keretében tavaly 32 ezer diák látogatott a bíróságokra, és amely népszerűségét az is mutatja, hogy idén első félévben már több mint 22 ezer diák vett részt a programban. Kiemelte továbbá a megújult bírósági weboldalakat, a sajtószóvivői hálózatot, az OBH keretén belül működő munkacsoportokat, valamint azt, hogy szinte egyedülálló módon Magyarországon lehetősége van a bírói karnak a jogszabályok véleményezésére.

Tervek és kihívások

Handó Tünde a bírósági szervezet és az OBH előtt álló kihívásokról is számot adott. A hosszú távú tervek között szerepel a bírósági életpálya-modell kialakítása, az eljárásjogi kodifikációban való részvétel, a digitális irattár kialakítása, az e-eljárások bevezetése, valamint az egyik legnagyobb projekt: a Kúria visszaköltözése eredeti épületébe.

A középtávú célok közül kiemelkedik az igazságügyi szakértők és a bírósági végrehajtók helyzetének rendezése, a bírósági tájékoztatási törvény véglegesítése, illetve szintén egy kiemelt költözés: a Budapest Környéki Törvényszék méltó elhelyezése.

A rövid távú kihívások közül kiemelkedik az úgynevezett „devizahiteles ügyek” rendezése, továbbá a bírósági szervezet kiemelt projektjei és informatikai fejlesztése.

A beszámolóból kitűnik tehát, hogy 2013-ban – valamint azóta is folyamatosan – már az ügyfelek is érzékelhették annak a szemléletváltásnak a hatását, amelyet az Országos Bírósági Hivatal 2012-től a bíróságok igazgatásában megvalósított.

Az OBT az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2013. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

Az Éves beszámoló itt elolvasható.