Az uniós jog megsértésével visszatartott áfa vonatkozásában az adóalanyokat késedelmi kamat illeti meg – döntött az Európai Unió Bírósága.

A Bíróságnak a C-654/13. sz. Delphi Hungary ügyben hozott végzése

A C-274/10. sz. ügyben 2011. július 28-án meghozott ítéletében az Európai Bíróság kimondta, hogy a ki nem fizetett beszerzésekhez kapcsolódó áfa visszatérítését kizáró magyar adójogi szabályozás nincs összhangban az uniós joggal.

A magyar jogalkotó ezután módosította a kifogásolt jogszabályokat, de nem rendelkezett az adóalanyok kárpótlásáról azokért a pénzügyi hátrányokért, amelyeket a ki nem fizetett beszerzéseihez kapcsolódó áfa késedelmes (csak a beszerzés ellenértékének kifizetése utáni) visszatérítése miatt szenvedtek el.

A mostani eljárásban egy magyar vállalkozás a késedelem által érintett időszakok tekintetében kamat megfizetését követeli a magyar adóhatóságtól. Miután a kamatfizetés iránti kérelmét elutasították, a cég a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordult, amely azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy a kamatfizetés lehetőségét kizáró magyar szabályozás és gyakorlat összhangban van-e az uniós joggal.

Végzésében1 az Európai Bíróság először is emlékeztet arra, hogy a héa2 visszatérítésének a tagállamok által elfogadott szabályai nem sérthetik az adósemlegesség elvét azáltal, hogy ezen adót teljesen vagy részben az adóalanyra terhelik. Különösen pedig e szabályoknak lehetővé kell tenniük az adóalany számára, hogy megfelelő feltételek mellett a neki visszajáró adót teljes mértékben visszakapja, ami magában foglalja, hogy a visszatérítésnek ésszerű határidőn belül kell megtörténnie.

Amennyiben a héa adóalany számára történő visszatérítése ésszerű határidőn túl történik, ugyanezen adósemlegesség elve megköveteli, hogy az adóalany terhére a szóban forgó összegek rendelkezésre nem állása miatt keletkezett pénzügyi veszteség késedelmi kamat fizetésével ellentételezésre kerüljön.

Másodsorban a Bíróság megállapítja, hogy a magyar adóhatóság által a magyar adószabályok megsértésével visszatartott áfa késedelmes visszatérítésekor a magyar jog előírja a késedelmi kamat megfizetését. Márpedig a Bíróság ítélkezési gyakorlatában elismert egyenértékűség elve alapján az uniós jog megsértésén alapuló keresetekre irányadó eljárási szabályok nem lehetnek kevésbé kedvezőek, mint amelyeket a belső jog megsértésén alapuló, hasonló tárggyal és jogalappal rendelkező keresetekre kell alkalmazni.

Mindezek alapján a Bíróság kimondja, hogy azok az adóalanyok, akiknek ésszerű határidőn túl térítették vissza a héát, az uniós jog alapján jogosultak a késedelmi kamatra. A Bíróság azt is megállapítja, hogy a késedelmi kamat fizetését kizáró magyar szabályozás ellentétes az uniós héairányelvvel.

NGM: a magyar bíróságnak kell döntenie a visszatartott áfa miatt keletkező késedelmi kamatról

Az Európai Bíróság tagállami hatáskörbe utalta a korábban az uniós joggal ellentétesnek bizonyult áfa-visszatartás miatti késedelmi kamatról való rendelkezést, vagyis a magyar bíróságnak kell döntenie a késedelmi kamatfizetés feltételeiről, esetleges mértékéről – kommentálta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az EU bíróság döntését.

A tárca emlékeztetett arra, hogy a luxembourgi bíróság 2011 nyarán mondta ki: az uniós joggal nem összeegyeztethető a magyar áfa-szabályozásnak az az előírása, amely szerint nem lehet visszatéríteni az áfát a ki nem fizetett beszerzések után. A kormány az ítélet nyomán az áfa-visszatérítésekre gyors és rugalmas eljárási szabályokat dolgozott ki, valamint hatályon kívül helyezte az áfa-törvény vonatkozó rendelkezéseit.

Az unió által kifogásolt áfa-szabály hatályon kívül helyezését követően egy magyar cég a korábban vissza nem igényelhető áfa-összegek után késedelmi kamat kiutalását kérte az adóhatóságtól. Az ügy a magyar bíróság elé került, amely előzetes döntéshozatal céljából megkereste az EU bíróságát. A luxembourgi testület csütörtökön nyilvánosságra hozott végzésében elvi jelleggel úgy foglalt állást, hogy egyes adóalanyok esetében, amelyek – a folytonos görgetés következtében – ésszerű határidőn túl jutottak a visszaigényelhető áfához, jár késedelmi kamat – írta az NGM.

Ugyanakkor a gazdasági tárca megjegyezte, hogy a felterjesztett ügy kapcsán az Európai Bíróság a kamatfizetés feltételeinek és a kamatszámítás módjának meghatározását tagállami hatáskörbe utalta, így a magyar bíróságnak kell döntenie a késedelmi kamatfizetés feltételeinek fennállásáról, illetve esetleges mértékéről.


1A Bíróság azért végzéssel (és nem ítélettel) határozott, mivel döntése egyértelműen levezethető volt a korábbi ítélkezési gyakorlatából.

2Az uniós jog által szabályozott hozzáadottérték-adó (héa) magyarországi megfelelője az áfa.