Független értékelőknek kell felértékelniük a szanálandó bankok eszközeit, a szakértők kiválasztásáról hozott kormányrendelet a pénteki Magyar Közlönyben jelent meg.

A parlament július elején fogadta el a bankszanálási törvényt. Elsőnek a szanálási alap szabályai léptek hatályba, ebbe 10 év alatt 82 milliárd forintot kell feltölteniük a tagoknak. A szanálás az MNB feladata, így minden járulékos teendő is a jegybankot terheli.

A mostani rendelet a törvénynek azon az előírásán alapul, hogy a szanálandó intézmény eszközeinek és forrásainak megbízható és valós értékelését – a független vagyonértékelést – független, jogszabályban meghatározott szakmai és összeférhetetlenségi követelményeknek megfelelő személynek kell végeznie. A független értékelők névjegyzékét az MNB vezeti és honlapján közzéteszi.

A független értékelők kiválasztására félévente pályázatot ír ki az MNB. A mostani rendelet szerint a pályázati felhívásban sem az ajánlattevők körét, sem a keretszámát nem határozza meg a jegybank. A pályázati kérelem benyújtására 30 napot kell hagyni.

A törvény szerint a pályázatokat 3-7 tagú bizottság bírálja el, a létszámról az MNB dönt. A kormány annyi megszorítást tett a rendeletében, hogy a pályázatokat bíráló bizottság legalább egy-egy tagját az MNB a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások szakmai érdekképviselete által jelölt személyek közül kéri fel.

A bizottság a döntéseit szótöbbséggel hozza, és ezeket – indokolásukkal együtt – jegyzőkönyvbe foglalja. A jegyzőkönyvben feltünteti a tagok véleményét is.