Trócsányi László miniszter átadta az 1992-ben alapított Deák Ferenc-díjat Zlinszky János professzornak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara volt dékánjának és Kilényi Gézának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professor emeritusának 2014. szeptember 8-án.

Zlinszky János a római jog kutatása és megismertetése terén játszott kiemelkedő szerepéért, az erkölcs és jog összhangja érdekében végzett munkásságáért, valamint iskolateremtő szerepvállalásáért részesült az elismerésben. A díjat Kilényi Géza kiemelkedő oktatói és tudományos munkája, a közigazgatás átfogó tudományos vizsgálata, a jogalkotást elősegítő tudományos meglátásai, a rendszerváltást megalapozó közjogi munkája, valamint az alkotmányos értékek, a jogállamiság érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként kapta.

A Deák Ferenc-díjat az igazságügyi miniszter adományozza olyan, az igazságügy területén dolgozó szakembereknek, akik szakmai munkájukat hosszú ideig kimagasló színvonalon végezték vagy jelentős érdemeket szereztek valamely országos jelentőségű szakmai feladat végrehajtásában. Trócsányi László igazságügyi miniszter beszédében hangsúlyozta, hogy a két díjazott kiváló jogász párhuzamos életrajza sok tekintetben eltér ugyan, de mégis közös, hogy a jogtudomány területén maradandót tudtak alkotni, így az utánuk követő jogásznemzedékek számára példaként szolgálnak.