2014. szeptember 17-én 150 éve, hogy megszületett a Kúria egykori elnöke, Juhász Andor, akinek tiszteletére emléktábla avatásra került sor egykori lakhelyén. A tiszteletadáson beszédet mondott Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke, Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke, Dr. Patyi Gergely, az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára, illetve Dr. Jeszenszky Sándor, aki a helyszínt adó Orlay utcai társasház lakóinak nevében emlékezett.

Darák Péter nagy elismeréssel beszélt elődjéről. A Kúria elnöke elmondta: Juhász Andor korát jogtörténeti nézőpontból nem lehet az állandóság időszakaként jellemezni, elegendő a polgári házasságról, a Közigazgatási Bíróságról vagy a tisztességtelen versenyről szóló törvénycikkekre utalni. Törvényszéki elnökségének időszakában lépett életbe az új polgári perrendtartás és az új ügyviteli szabályok.

Patyi Gergely államtitkár méltatta a Kúria egykori elnökét, aki megelőzte korát, hiszen olyan – napjainkban is aktuális – témákról értekezett, mint például a bírósági nyilvánosság és a bírói függetlenség intézményrendszere.

Handó Tünde, az OBH elnöke Juhász Andor korabeli beszédéből elevenítette fel az egykori bíró feddhetetlen személyiségét, egyenes jellemét. Kiemelte: Juhász Andor a bírói függetlenség egyik legelszántabb védelmezője és a bíró önmagával szemben támasztott erkölcsi igényességének szószólója volt. Juhász Andornak a pártatlanság mellett a szerénység és az önmegtagadás volt a legkimagaslóbb erénye.

Végezetül, Jeszenszky Sándor, a ház lakóinak nevében emlékezett. A nyolcvan éve a társasházban élő lakó beszédében több olyan személyes történetet mesélt el, amelyben az egykori főbíró szerepelt.

Példamutató életét az is bizonyítja, hogy a bíró életét folytonos szolgálatnak tekintette és megkívánta, hogy teljes mértékben hivatalának szentelje magát. Az Orlay utcai lakóhelyén elhelyezett emléktábla méltó tiszteletadást jelent a többszörösen kitüntetett főbírónak, és emléket állít kiemelkedő szakmai munkásságának és kiváló személyiségének.

A rendezvényről készült képek itt megtekinthetők.

Juhász Andor életútja:

1. rész: Közel 150 éve született Juhász Andor egykori Kúria elnök – Pályáról, szakmai munkáról, vezetői eredményekről, emberi kvalitásokról

2. rész: A bírói függetlenség legmegbízhatóbb és legfáradhatatlanabb védelmezője – 150 éve született Juhász Andor egykori Kúria elnök

3. rész: “Azért volt jó bíró, mert bővelkedett nagy emberi tulajdonságokban.” – 150 éve született Juhász Andor egykori Kúria elnök