A héabevétel-kiesésről szóló, ma közzétett bizottsági tanulmány szerint 2012-ben körülbelül 177 milliárd EUR bevételkiesés származott a hozzáadottérték-adóval kapcsolatos szabályok megszegéséből és az elmaradt héabefizetésekből. Ez 26 tagállam várt teljes héabevételeinek 16%-a1. A tanulmány részletes adatokat közöl a 26 tagállamban fizetendő és a 2012-ben ténylegesen beszedett hozzáadottérték-adó összege közötti különbségről. Módszertani változások következtében emellett a tanulmányban aktualizálták a korábban már közzétett, 2009 és 2011 közötti adatokat. A beszámoló továbbá ismerteti a héabevétel-kiesést előidéző főbb tényezőket, és áttekintést ad a gazdasági környezet és a szakpolitikai döntések héabevételekre gyakorolt hatásáról.

Algirdas Šemeta adóügyekért felelős biztos kijelentette: „A héabevétel-kiesés lényegében azt mutatja, mennyire hatékonyak – vagy éppen nem hatékonyak – a hozzáadottérték-adó befizetésére és az adószabályoknak való megfelelésre vonatkozó intézkedések az EU tagállamaiban. A közzétett adatok arra utalnak, sokkal többet kell tennünk ezen a téren. A tagállamok nem engedhetik meg maguknak, hogy ennyi bevételtől essenek el. Fokozottabb erőfeszítéseket kell tenniük, és határozott intézkedéseket kell hozniuk e közpénzek visszaszerzésére. A maga részéről a Bizottság továbbra is a héarendszer gyökeres átalakítását helyezi előtérbe annak érdekében, hogy a rendszert ellenállóbbá, hatékonyabbá és kikezdhetetlenebbé tegye.”

A héabevétel-kiesés a várt héabevétel és a nemzeti hatóságok által ténylegesen beszedett héa közötti különbséget jelenti. Noha a bevételkiesés egyik fontos eleme egyértelműen a héaszabályok be nem tartása, a héabevétel-kiesés nem minden esetben adócsalás következménye. A héa be nem fizetése mögött állhat egyebek mellett csőd, fizetésképtelenség, statisztikai hiba, késedelmes fizetés és jogszabályi kötelezettség elmulasztása is.

2012-ben a legalacsonyabb héabevétel-kiesést Hollandiában (a tervezett bevételek 5%-a), Finnországban (5%) és Luxemburgban (6%) regisztrálták. A tervezett héabevételekhez képest a legnagyobb elmaradás Romániában (44%), Szlovákiában (39% és Litvániában (36%) volt. Tizenegy tagállamban csökkent a kiesés mértéke 2011 és 2012 között, 15-ben viszont nőtt. A legnagyobb javulás Görögországban tapasztalható, ahol a 2011. évi 9,1 milliárd EUR-ról 2012-re 6,6 milliárd EUR-ra csökkent a héa-hiány, ugyanakkor az ország továbbra is a magas (33%) héa-hiánnyal rendelkező tagállamok közé tartozik.

A Bizottság útmutatása egyértelmű – Országspecifikus ajánlások

A héabevétel-kiesésről szóló tanulmány az európai héarendszer átalakítására és az adócsalás visszaszorítására irányuló bizottsági erőfeszítések sorába illeszkedik. A héabevétel-kiesés eredményes kezeléséhez összetett megközelítésre van szükség.

Egyfelől, határozottabban fel kell lépni az adócsalás ellen és a szabályokat nemzeti szinten fokozottabban érvényesíteni kell. A 2011 decemberében indított héareformnak köszönhetően már fontos eszközök állnak rendelkezésre a héacsalással szembeni védelemhez (lásd IP/11/1508). Ilyen például a 2013 júniusában elfogadott gyorsreagálási mechanizmus, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy gyorsabban és eredményesebben reagáljanak a váratlan, nagyszabású héacsalási ügyekre (IP/12/868).

Másfelől, minél egyszerűbb a rendszer, annál egyszerűbb az adózók számára a szabályok betartása. Ezért a Bizottság fontos feladatának tekinti, hogy a héarendszert egyszerűbbé tegye az európai vállalkozások számára. 2013-ban például új intézkedések léptek hatályba az elektronikus számlázás elősegítéséről és a kisvállalkozások számára biztosítható egyes különleges rendelkezésekről (IP/12/1377), a Bizottság által javasolt egységes héabevallás (IP/13/988) pedig jelentősen csökkenti majd a határokon átnyúlóan tevékenykedő vállalkozások adminisztratív terheit. 2015. január 1-jétől egyablakos ügyintézési rendszer kerül bevezetésre az elektronikus kereskedelmi és a távközlési szolgáltatók számára. Ez elősegíti majd az uniós héa-szabályoknak való megfelelést azáltal, hogy jelentősen egyszerűbbé teszi e vállalkozások számára a héával kapcsolatos eljárásokat, lehetővé téve, hogy összes uniós tevékenységük tekintetében egyetlen héabevallást nyújtsanak be (lP/12/17).

Harmadsorban, a tagállamoknak a héabevétel-kiesés csökkentése érdekében korszerűsíteniük kell adóigazgatásukat. Az eljárások továbbfejlesztésére irányuló lehetséges intézkedésekkel foglalkozik például az EU saját forrásainak összefüggésében a héa beszedésére és ellenőrzésére alkalmazott tagállami eljárásokról szóló, 2014 februárjában közzétett jelentés (EXME 14/12.02).

Végezetül, a tagállamoknak oly módon kell átalakítaniuk adórendszereiket, amely révén javítható a szabályok betartása, csökkenthető az adócsalás és az adókikerülés mértéke és eredményesebbé tehető az adóbeszedés. A Bizottság egyértelmű útmutatással szolgált e téren az országspecifikus ajánlásokban.

3.1. táblázat: Becsült héabevétel-kiesés, 2011–2012
  2011 2012
Ország Bevétel Teljes héafizetési köte- lezettség Héa-hiány Héa- hiány % Bevétel Teljes héafizetési köte- lezettség Héa-hiány Héa- hiány %
AT 23 447 27 009 3 563 13% 24 563 27 807 3 244 12%
BE 26 019 29 669 3 650 12% 26 896 29 887 2 991 10%
BG 3 362 4 434 1 073 24% 3 739 4 697 957 20%
CZ 11 246 13 602 2 356 17% 11 377 14 644 3 267 22%
DE 189 920 211 834 21 914 10% 194 040 215 997 21 957 10%
DK 23 870 25 916 2 047 8% 24 422 26 563 2 141 8%
EE 1 363 1 577 214 14% 1 508 1 763 255 14%
ES 56 009 68 913 12 904 19% 56 125 68 537 12 412 18%
FI 17 020 17 913 893 5% 17 640 18 545 905 5%
FR 140 558 163 417 22 859 14% 142 499 168 082 25 583 15%
GR 15 028 24 213 9 185 38% 13 713 20 364 6 651 33%
HU 8 516 11 252 2 736 24% 9 084 12 055 2 971 25%
IE 9 755 11 093 1 338 12% 10 219 11 482 1 263 11%
IT 98 456 143 916 45 460 32% 95 473 141 507 46 034 33%
LT 2 444 3 820 1 377 36% 2 521 3 957 1 436 36%
LU 2 792 2 937 145 5% 3 064 3 268 204 6%
LV 1 374 2 186 812 37% 1 570 2 389 818 34%
MT 520 733 213 29% 536 777 241 31%
NL 41 610 43 255 1 645 4% 41 699 43 699 2 000 5%
PL 29 843 36 798 6 955 19% 27 881 37 198 9 317 25%
PT 14 265 16 083 1 819 11% 13 995 15 223 1 228 8%
RO 11 412 20 382 8 970 44% 11 212 20 053 8 841 44%
SE 36 631 38 043 1 412 4% 37 861 40 748 2 886 7%
SI 2 996 3 277 282 9% 2 889 3 160 270 9%
SK 4 711 7 015 2 304 33% 4 328 7 114 2 787 39%
UK 130 683 145 724 15 041 10% 142 943 159 501 16 557 10%
                 
Összesen (EU-26) 903 848 1 075 015 171 167 16% 921 798 1 099 018 177 220 16%
Források: Eurostat (bevételek), a Bizottság számításai. Eltérő megjelölés hiányában a számokat millió EUR-ban tüntettük fel. Az euróövezeten kívüli országok esetében a nemzeti fizetőeszközben kifejezett összegek átszámítására az átlagos euróárfolyamon került sor (forrás: Eurostat).

Az eredeti elképzelések szerint az adatokat Ciprus és Horvátország vonatkozásában is aktualizálták volna, erre azonban végül nem volt mód, mivel Ciprus még nem zárta le nemzeti számláinak felülvizsgálatát, a horvát felhasználási táblák összeállítása pedig jelenleg is tart.