Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) 585,96 millió forintos támogatásából megvalósuló pályázat során az Országos Bírósági Hivatal (OBH) bővíti az elektronikus szolgáltatások körét, amelyek keretében tovább erősödhet a bíróságok munkájába vetett állampolgári bizalom. A főbb informatikai fejlesztéseket a 2014. október 29-én 70 fő részvételével tartott szakmai napon mutatták be.

A bíróságok alkotmányos kötelezettsége, hogy munkájukat átlátható, megismerhető módon végezzék. A projekt keretében korszerű, informatikai alkalmazások kialakítására nyílik lehetőség, aminek következtében tovább erősödhet a bíróságok munkájába vetett állampolgári bizalom.

„Az elektronikus szolgáltatások kiterjesztése és az emberi erőforrások optimalizálása az ítélkezés időszerűségének javítása érdekében” című EKOP-2.1.22-2013-2013-0001 számú projekt célja, hogy szélesítse a bírósági eljárásokban részt vevő személyek elektronikus kapcsolattartási lehetőségeit, lényegesen gyorsítva ezzel az ügyintézést.

A 70 fős szakmai napon Gyarmathy Judit, az OBH elnökhelyettesének köszöntője után előadásokat hallhattak az érdeklődők, amelyek az európai uniós támogatással megvalósuló projekt főbb fejlesztéseit mutatták be. Az Elnöki Iratkezelő Rendszer bemutatását követően a résztvevők megismerhették az elektronikus panasz modult. Elhangzott, hogy a bíróságok szolgáltató jellegének erősítése, valamint a magas színvonalú, megbízható és gyors ügyintézés érdekében egyszerűbbé válik a panaszbeadványok feldolgozása, ügyintézése, továbbá az ügyfelek online tájékoztatást kaphatnak a várható pertartamról. Végül interaktív szoftverbemutató keretében a résztvevők meg is ismerhették az új Elnöki Iratkezelő Rendszer működését.

A sajtónyilvános rendezvényen elhangzott, hogy az új informatikai alkalmazások kialakításán és finomhangolásán túl összesen 1330 új munkaállomás és 60 nagy kapacitású szerver beszerzése történt meg.

A projekt illeszkedik az OBH elnökének stratégiai céljaihoz is. A tárgyi eszközök és az emberi erőforrások optimális elosztásához, a bíróságok hatékony működéshez szükség van megbízható hardverállományra és a munkafolyamatokhoz optimalizált szoftverekre.

Az 585,96 millió forintos európai uniós támogatás segítségével megvalósuló projektben az OBH munkatársain és külső szakértőkön túl bíróságok részéről, 4 munkacsoportban több mint 50 fő vesz részt.