Miniszteri biztos kerülhet a végrehajtói kamara mellé, hogy jogszerűbbé tegye annak működését, a kamara elnökének megválasztását pedig az igazságügyi miniszternek is jóvá kell hagynia.

Az igazságügyi tárgyú törvények módosítását kedden 152 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett fogadta el a Ház.

A viszonylag nagy felhatalmazással rendelkező biztos a tervek szerint 2015 végéig tölti be tisztségét, ez alatt kizárólag ő gyakorolja a munkáltatói jogokat, de a kamarai jogosítványok egy részéhez kapcsolódó ellenjegyzési jogosultsága is lesz.

A kamara bármely pénzügyi kötelezettségvállalásához, a szerződések teljesítésének elfogadásához és a kifizetésekhez is a miniszteri biztos jóváhagyására lesz szükség.

Feladata kiterjed a panaszügyek kivizsgálására, a fegyelmi rendszerre, az ellenőrzések lefolytatására, valamint a gazdasági jogszerűség felügyeletére, de elrendelheti a végrehajtó összeférhetetlenségének ellenőrzését is.

A biztos által gyakorolható jogköröket – a törvény keretei között – az őt kinevező miniszter határozza meg és azokat menet közben szélesítheti, szűkítheti.

A miniszteri biztos a későbbiekben javaslatot tesz gazdasági, működésbeli hiányosságok kijavítására, a végrehajtói rendszer esetleges átalakítására.

A végrehajtással kapcsolatos panaszügyek felügyeletét az Igazságügyi Hivatal látja el 2015 márciusától. A hivatal a végrehajtók, a végrehajtó-helyettesek és a végrehajtójelöltek szakmai felügyelete során ellenőrizheti működésüket, ügyvitelüket és a pénzkezelést is. A hivatali felügyelet költségét a végrehajtók fizetik úgy, hogy az általános költségátalány fele a hivatalt illeti meg.

Unió jogharmonizációt céloz az is, hogy a polgári és kereskedelmi ügyek többségében hozott olyan határozatok, amelyek a meghozataluk helye szerinti tagállamban végrehajthatók, a többi tagállamban is gyakorlatilag automatikusan, a korábbi közbenső eljárás szükségessége nélkül végrehajthatók lesznek.

Az erőszak áldozatainak védelmét szolgálja, hogy az elkövetővel szembeni intézkedések – például a távoltartás – akkor is érvényesülnek, ha az áldozatok az unió más tagállamába utaznak vagy költöznek.

A törvény szabályozza az elektronikus csődeljárást és a határon átnyúló végrehajtást is.

Változnak a civil szervezetek, a kis- és közepes vállalkozások nyilvántartására vonatkozó rendelkezések is, összhangot létesítve az európai uniós normákkal. Módosul a vállalkozás fogalma is, azon ügyvédi irodák, amelyek az előírt feltételeknek megfelelnek, mikro-, kis- és közepes vállalkozásoknak minősülnek, így az erekről szóló törvény is vonatkozik rájuk.-