A Bizottság a tegnapi napon 205 határozatot hozott. Ezen belül 32 indokolással ellátott véleményt fogadott el, és 6 keresetet indított az Európai Unió Bíróságán.

A Magyarországot is érintő jogsértési eljárások a következők:

Környezetvédelem: a Bizottság a hajók kénkibocsátására vonatkozó uniós szabályok életbe léptetésére szólítja fel Belgiumot, Spanyolországot, Magyarországot és Ciprust

Az Európai Bizottság sürgeti Belgiumot, Spanyolországot, Magyarországot és Ciprust, hogy szolgáljon részletekkel az tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyagok kéntartalmára vonatkozó uniós szabályoknak a hazai jogba történő átültetéséről, mely kötelezettséget 2014. június 18-ig kellett teljesíteni. A kén-dioxid az elsavasodás egyik fő kiváltó tényezője, és káros hatással lehet az emberi egészségre. A folyékony tüzelő- és üzemanyagok kéntartalmára vonatkozó, módosított jogszabály e légszennyező anyag kibocsátásának csökkentése érdekében felső korlátot állapít meg a nehéz-fűtőolaj és a gázolaj kéntartalmára. A jogszabály emellett új, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet által kidolgozott szabványokat épít be az uniós jogba, hogy biztosítsa azok megfelelő, harmonizált érvényesítését minden uniós tagállam által. Miután Belgium, Spanyolország, Magyarország és Ciprus az eredeti határidőnek nem tett eleget, a Bizottság 2014. július 22-én felszólító levelet küldött ezeknek az országoknak. A Bizottság most indokolással ellátott véleményt küld a részükre, és ha az érintett tagállamok nem intézkednek két hónapon belül, a Bizottság az ügyben keresetet indíthat az Európai Unió Bíróságánál.

Energiahatékonyság: Bulgária és Magyarország felszólítást kap az energiahatékonyságra vonatkozó uniós jog maradéktalan átültetésére

A Bizottság ma hivatalosan felszólította Bulgáriát és Magyarországot, hogy gondoskodjanak az energiahatékonysági irányelv (2012/27/EU irányelv) teljes körű átültetéséről. Az irányelv meghatározott mértékű energiamegtakarítás elérését írja elő a tagállamok számára a 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra. Ezt energiahatékonyságra vonatkozó nemzeti kötelezettségi rendszerek vagy egyéb, célzott szakpolitikai intézkedések révén kell elérniük, melyek célja az energiahatékonyság javítása a háztartásokban, az iparban és a közlekedésben. Az irányelv előírja továbbá a nagyvállalatok négyévenkénti energetikai auditját, az elfogyasztott energia mérésével és számlázásával kapcsolatos fogyasztói jogok erősítését, évente a központi kormányzat épületei legalább 3%-ának felújítását, valamint az energiahatékony közbeszerzést.

A Bizottság indokolással ellátott véleményt küldött Bulgáriának és Magyarországnak, felkérve őket arra, hogy értesítsék a Bizottságot az irányelvre vonatkozó minden átültetési intézkedésükről; az irányelv nemzeti jogba történő átültetésének határideje 2014. június 5. volt. Ha a tagállamok két hónapon belül nem tesznek eleget jogszabályi kötelezettségüknek, a Bizottság úgy határozhat, hogy keresetet indít velük szemben a Bíróságon. A Bizottság 2014 júliusában kötelezettségszegési eljárást indított 24 tagállam (Ciprus, Olaszország, Málta és Svédország kivételével mindegyik tagállam) ellen, amiért nem értesítették a Bizottságot az irányelv nemzeti jogba történő átültetését szolgáló minden intézkedésről.