A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) nagykamarája a kormány kérése nyomán úgy döntött, hogy másodfokon is ítéletet mond Baka András, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökének ügyével kapcsolatban. Májusban elsőfokon a bíróság úgy ítélkezett, hogy a magyar hatóságok megsértették Baka Andrásnak a véleménynyilvánítási szabadsághoz fűződő jogát, és a volt főbírót emberi jogi jogsérelem érte azzal is, ahogyan – jogszabály meghozatalával – idő előtt elmozdították állásából.

Az EJEB keddi közleménye szerint a nagykamarán belül kijelölt ötfős bírói testület hétfőn döntött arról, hogy helyt ad a kormány kérelmének.

A volt főbírónak annak idején idő előtt szüntették meg a jogviszonyát azzal, hogy az új Alaptörvény hatályba lépésével a Legfelsőbb Bíróság megszűnt, és annak helybe a Kúria lépett. Az alkotmányerejű törvénykezés nem tette lehetővé, hogy Baka András bíróság előtt keressen jogorvoslatot. Ezt követően fordult Baka András az Európa Tanács égisze alatt működő emberi jogi bírósághoz, amelynek 1991 és 2008 között maga is tagja volt.

Az EJEB elsőfokon májusban hozott ítéletet az ügyben, megállapítva, hogy Baka Andrást több ponton jogsérelem érte, de elutasítva a volt főbíró egyes panaszpontjait.

Az ítéleten követően a kormány kérelmezte, hogy a nagykamara is vitassa meg az ügyet.

A strasbourgi közleményből nem derül ki, hogy mikorra várható másodfokú ítélet.

Kapcsolódó cikk:

A magyar hatóságok megsértették Baka András emberi jogait – Az strasbourgi emberi jogi bíróság ítéletet hozott a volt főbíró ügyében