Mintegy ötven százalékkal emelkedik a hadiözvegyek havi járadéka, miután az Országgyűlés hétfőn elfogadta a honvédek jogállásával, valamint a hadigondozással összefüggő egyes törvények módosítását.

A parlament jogszabály minősített többséget igénylő részét 153 igen, 5 nem szavazattal és 37 tartózkodás mellett hagyta jóvá. Nemmel független képviselők szavaztak, míg az MSZP, az LMP és három független képviselő tartózkodott.

Hende Csaba honvédelmi miniszter által jegyzett jogszabály január elsején lép hatályba. E szerint a hadiözvegyek jelenlegi havi 21 375 forintos ellátását havi 10 688 forinttal emelik meg.

A törvény ezen felül több előmeneteli, áthelyezési, kiképzési, vezénylési, egyenruha-viselési szabályt is tartalmaz, és pontosítja a köztársasági elnök honvédelmi jogköreit. Rögzíti azt is, hogy a tiszti és az altiszti állomány tagjairól – kivéve a tábori lelkészi szolgálat tagjait – legalább évente egyszer teljesítményértékelést kell készíteni.

Az egyenruha-viselés szabályait is részletesen meghatározza a jogszabály. Egyenruhát hordhatnak a tényleges állomány tagjai, egyes esetekben a szolgálaton kívüli állomány tagjai, továbbá rendelkezésre állásuk időszakában az önkéntes tartalékosok, valamint műveleti területen a rendvédelmi szerv tagjai, ha a honvédség érdekében végeznek tevékenységet, a honvédelem érdekében végzett tevékenységük során a nyugállományúak, valamint műveleti területen – biztonságuk érdekében – állami vezetők. “Más személyek részére a honvédségnél rendszeresített egyenruha vagy azzal összetéveszthető ruházat viselete tilos” – tartalmazza a jogszabály.

A jogszabály szerint 2015. január elseje és a 2017. december 31. között egyes főhadnagyok már a kötelező várakozási idő letelte előtt két évvel kinevezhetőek lesznek magasabb beosztásba, és ezáltal az újonnan végző tisztek is első beosztásukba kerülhetnek.