Kukorelli István az ő számára az örök pártonkívüli, a párbeszéd embere – mondta Trócsányi László igazságügyi miniszter Kukorelli István volt alkotmánybíró új könyvének bemutatásakor Budapesten csütörtökön.

A miniszter – aki maga is alkotmánybíró volt 2007 és 2010 között – felidézte, hogy idősebb pályatársa a parlamenti jog első nagy kutatóinak egyike volt az 1980-as években, amikor Magyarországon még alig létezett ez a jogág. Kukorelli István közéleti ember volt, részt vett a rendszerváltás idején a kerekasztal-tárgyalásokon, de a paktumokat kívülről figyelte, sose vált a részesévé – mondta.

“Az álmokból nem mindig lesz valóság, de a valóságot csak az tudja megváltoztatni, akinek vannak álmai” – fogalmazott Trócsányi László, és Kukorelli Istvánt az alkotmányjogászok egyik doyenjeként és européerként jellemezte .

Kukorelli István 1999 és 2008 között volt alkotmánybíró. Mint a miniszter megjegyezte: az akkori hat parlamenti párt konszenzussal választotta meg.

Trócsányi László idézte a bemutatott kötet egyik 2012-es írását, amely szerint egy olyan politikai környezetben, amelyben a törvényhozó hatalom közjogilag egybeesik az alkotmányozó hatalommal, nem könnyű az alkotmánybíráskodás, “mert az alkotmányozó hatalom felülírhat és időnként felül is ír. Ez, azon túl, hogy nem jogállami és nem elegáns, már az alkotmányos politikai kultúra kérdése is, amiről majd a választópolgárok mondanak véleményt”.

Kukorelli István Magyarországot saját alkotmánya nélkül kormányozni nem lehet című, a Méry Ratio Kiadónál megjelent, több mint négyszáz oldalas könyve korábbi írásokat tartalmaz.

Három nagy fejezete közül az első, a Folyamatos alkotmányozás Magyarországon 1989-2011 című a rendszerváltást követő két évtized alkotmányjogi írásaiból válogat, amelyek feldolgozzák egyebek között az 1989-es alkotmányozás, az úgynevezett négyigenes népszavazás és általában a népszavazások, a közvetlen demokrácia kérdéseit. A második, Mérlegen az Alaptörvény című fejezet az új alkotmánnyal foglalkozó írásokat gyűjti össze, a harmadik, A közjogász almanachja című fejezetben pedig könyvkritikák, laudációk, opponensi vélemények, előszavak, interjúk sorakoznak, köztük egy Kukorelli Istvánnal és Cseh Tamás énekessel közönség előtt folytatott beszélgetés leirata.

A könyvbemutató helyszíne a Magyar Nemzeti Levéltár Cseh Tamás Archívuma volt, ahol a 2009-ben elhunyt énekes személyes tárgyai, plakátgyűjteménye, rajzai és fotói láthatók.

Hanák Gábor, az archívum ügyvezetője, a Cseh Tamás Archívuma Alapítvány egyik kurátora a könyvbemutatón elmondta, hogy az interdiszciplináris gyűjtemény célja az énekes korának felidézése. Az alapítvány kuratóriumának tagja Kukorelli István is.

A könyvbemutatón részt vett Stumpf István jelenlegi alkotmánybíró és Bihari Mihály volt alkotmánybíró, a testület korábbi elnöke is.