A (Magyar Jog- és Államtudományi Társaság|www.mjat.hu) gondozásában megjelenő De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP) 2014/3. száma az alábbi öt tanulmányt és egy recenziót közli.

Bátyi Emese (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar; TÁMOP/Apáczai Csere János doktorandusz ösztöndíjas): Kutatásértékelés és tudománymetria

Czédli Gergő (büntető ügyszakos bírósági titkár, Csongrádi Járásbíróság): A tagkizárási perek szabályozása és gyakorlata 1988-tól napjainkig

Gradwohl Csilla (PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskolája és Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája): A fogyatékossággal élők közösségben való élethez fűződő jogáról

Németh Gabriella (Doktorand, Széchenyi István Universität Doktorschule für Staats- und Rechtswissenschaften): Die Eigentumsfragen der Fahrhabeversteigerungen bezüglich öffentliches Lagerhauses und der Interessen der Gläubiger

Márton, Sulyok (PhD Student, University of Szeged Doctoral School of Law and Political Sciences): Copyright in motor vehicle spare parts from competition law perpective

Recenzió:

Pétervári Máté (PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem): A közjegyzői intézmény fejlődése a polgári korban – Rokolya Gábor monográfiája

Az aktuális szám írásai teljes terjedelmükben megtekinthetők a folyóirat honlapján: www.dieip.hu | www.dieip.com

A DIEIP következő száma 2015 első felében fog megjelenni. A következő számba (2015/1. szám) megjelentetni tervezett írások leadási határideje 2015. január 23.

A DIEIP korábbi számainak tartalomjegyzékei ITT böngészhetőek.