A gyermekeknek a hagyományos családhoz való jogára kívánja összpontosítani a család védelméről februárban sorra kerülő népszavazás előtti kampányát az a referendumot kezdeményező civil ernyőszervezet, amelynek aktivistái pénteki pozsonyi sajtótájékoztatójukon ismertették célkitűzéseiket.

A február hetedikén esedékes népszavazás időpontját tavaly Andrej Kiska szlovák köztársasági elnök novemberben tűzte ki. Kiírását még augusztusban kezdeményezte a Családért Szövetség (AZR), amely több mint négyszázezer aláírást gyűjtött össze ennek támogatására. A referendum – amelyet a hagyományos család megvédésének szükségességével indokoltak kezdeményezői – a család védelméről szóló népszavazás néven vált ismertté.

Az önálló Szlovákia történetének nyolcadik népszavazásán részt vevő választópolgárok három kérdésre adhatnak majd választ. A kérdések sorrendben a következőek: Egyetért-e azzal, hogy házasságnak csak egy férfi és egy nő kötelékét lehessen nevezni? Egyetért-e azzal, hogy azonos nemű párok számára ne váljék lehetővé gyermek örökbefogadása? Egyetért-e azzal, hogy az oktatási intézmények ne követelhessék meg a gyermekek részvételét azokon az órákon, melyek tananyaga a szexuális viselkedéssel illetve az eutanázia kérdésével foglalkozik?

A referendumnak az eredeti tervek szerint még egy kérdése lett volna: Egyetért-e azzal, hogy a házasságon kívül a partneri kapcsolat semmilyen formájának ne ítéljenek meg olyan védelmet és jogokat, amilyenre a házasságban élők jogosultak? Ezt a kérdést – amely megszavazása esetén ellehetetleníthette volna az egyneműek regisztrált partnerségének jövőbeli bevezetését – végül törölték, miután azt alkotmányellenesnek minősítette a szlovák alkotmánybíróság.

Anton Chromík, az AZR aktivistája elmondta, hogy a kampányukat a referendum második kérdése köré építették, rámutatva a gyermekeknek a hagyományos családhoz való jogára. Megjegyezte, hogy a népszavazás témáiról kialakult vitában nemegyszer elfeledkeznek magáról a gyermekről, holott a felnőttek igényei ott kell véget érjenek, ahol a gyermekek anyához és apához való joga kezdődik.

A referendum témái ugyan megosztják Szlovákia társadalmát, ám korábbi felmérések eredményei mégis inkább azt mutatják, hogy a választók a népszavazás kérdéskörében túlnyomórészt konzervatív véleményt fogalmaznak meg. Helyi megfigyelők mindenesetre úgy látják, hogy a népszavazás valószínűleg érvénytelen lesz, mivel elképzelhető, hogy a részvételi arány nem éri el az ötven százalékot. Ezt valószínűsíti az is, hogy bár eddig már 7 népszavazást tartottak Szlovákiában, azok közül csak egy – az EU-tagságról szóló – lett érvényes, és annak a részvételi aránya is alig volt több ötven százaléknál.