Ez év elejétől a cégbíróságokon lehetővé vált az, hogy egy művelettel húsz végzést írjon alá a cégbíró. A programot az Országos Bírósági Hivatal kezdeményezésére rendelte meg az Igazságügyi Minisztérium a rendszergazdától.

A csoportos elektronikus aláírás bevezetésével jelentősen csökkent a bírák és a cégügyekben eljáró titkárok adminisztrációs terhe. Eddig a munkaidőből legalább egy órát vett igénybe a végzések aláírása és elküldése, amely a fejlesztésnek köszönhetően ez után a töredéke a korábbinak. A rendszer a végzéseket nem csak aláírja, hanem automatikusan ki is küldi a jogi képviselő által megadott e-mail címre.

Tavaly az OBH által kezdeményezett jogszabály-módosítás már jelentősen, mintegy napi 1,5-2 órával csökkentette a cégbírósági szerkesztők munkaterhét azzal, hogy március 15. óta nem kell záradékolniuk a szerződéseket.

A jövőben a cégirodán dolgozók munkaterhe is csökkenni fog, mivel a rendszergazda egyszerűsíti az elektronikus beadványok érkeztetését, vagyis gyorsabbá és átláthatóbbá válik az ügyelosztás nyomon követése.

Mindezen változásoknak különösen akkor érzékeljük a jelentőségét, amikor jogszabályváltozás miatt jelentős, többszörös ügyérkezés zúdul a cégbíróságokra. Mint például idén március-áprilisban, amikor a közkereseti és betéti társaságok várhatóan az új Ptk-nak megfelelően változtatják társasági szerződésüket. Az Országos Bírósági Hivatal honlapja ad majd tájékoztatást arról, hogy mely esetekben kötelező a közkereseti társaságok és betéti társaságok szerződésének módosítása.