Az ombudsman szerint sérti a jogbiztonság követelményét az Uniqa Biztosító Zrt. kárfizetési gyakorlata, amely különbséget tesz annak alapján, hogy a javításkor a biztosítóval szerződéses kapcsolatban álló vagy más forgalmazótól rendelték-e az alkatrészt. Az alapjogi biztos felhívta a biztosítót, hogy vizsgálja felül a kárfizetési .gyakorlatát – közölte az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Székely László ombudsman egy magánszemély panasza alapján vizsgálta meg a biztosító kárfizetési gyakorlatát. Az Uniqa, ha javításkor a vele szerződéses kapcsolatban álló forgalmazótól rendelték meg az alkatrészt, a költségnek a 90 százalékát téríti meg, ellenkező esetben azonban csak a 70 százalékát – állt a panaszban.

Székely László kizárólag az Alaptörvény rendelkezéseivel összefüggésben vizsgálta a biztosító kárfizetési gyakorlatát, azt sem versenyjogi, sem fogyasztóvédelmi felügyeleti szempontból nem ítélhette meg – írták. Az alapjogi biztos szerint a jogbiztonság követelménye a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás rendszerénél azt jelenti, hogy a biztosítás rendszerének kiszámíthatónak és előre láthatónak kell lennie.

Tekintettel arra, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás rendszerének elsődleges funkciója a károsultak személyi és vagyoni jogainak a védelme, ebben az intézményrendszerben a biztosító és a biztosított egymással való jogviszonya nem hathat ki negatívan a károsultra – rögzítették.

Az ombudsman álláspontja szerint a kármegtérítési garanciákat törvény állapítja meg, és a törvényi szintet a biztosító nem csökkentheti. A biztosító törvényi kötelezettsége a gépjárműkárokhoz vásárolt alkatrész, illetve tartozék árának megtérítése, a károsult vagyonában pedig olyan helyzetet kell teremteni, mintha a káresemény be sem következett volna.

Székely László a garanciák csökkentéseként értékelte, ha a kártérítés mértékét a biztosító egy a károsulttól független és a kártérítéssel is csak közvetve összefüggő körülménytől teszi függővé. Ezért az ombudsman felhívta a biztosítót a kárfizetési gyakorlatának felülvizsgálatára.