Az Alkotmánybíróság (Ab) a pénteki Magyar Közlönyben kihirdetett határozatában felszólította az Országgyűlést, teremtse meg a lehetőségét annak, hogy az adatminősítéseket tartalmilag, érdemben is kontrollálni lehessen.

Az Ab az atlatszo.hu egyik közérdekű adatigénylésével kapcsolatban megállapította: alaptörvény-ellenes az, hogy ha egy közérdekből nyilvános adat minősített, akkor ezzel a nyilvánosságkorlátozással szemben nem lehet érvényesíteni a közérdekű adatok megismeréséhez való alapvető jogot a minősítés tartalmi felülvizsgálatát célzó eljárásban.

Az Ab határozatában felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának május 31-éig tegyen eleget, teremtse meg a lehetőségét annak, hogy az adatminősítéseket hatékony eljárásban, tartalmilag, érdemben is kontrollálni lehessen.

Az atlatszo.hu a Külügyminisztérium állományába tartozók egyes adatait kérte a tárcától 2012-ben. Miután ezt a minisztérium diplomáciai és nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva megtagadta, az oknyomozó portál közérdekű adatok kiadása iránti polgári pert indított.

A Fővárosi Törvényszék az atlatszo.hu-nak adott igazat, és a kért adatok kiadására kötelezte a tárcát. A Külügyminisztérium azonban az elsőfokú döntés ellen fellebbezett, és eközben a per tárgyát képező adatokat minősítetté nyilvánította. Így másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla már elutasította a portál keresetét.

Ekkor fordult az Ab-hez az atlatszo.hu, és kérte, hogy mondják ki a tábla döntésének alaptörvény-ellenességét és semmisítsék meg.

Az Ab az alkotmányjogi panaszt elutasította azzal, hogy az adatközlés megtagadásának jogszerűségéről hozott bírói döntéssel kapcsolatban a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jog sérelme nem állapítható meg, a jelenlegi szabályozás ilyen perekben a bíróságnak nem ad lehetőséget az adat minősítésének tartalmi felülvizsgálatára.

Kimondta ugyanakkor az Ab, hogy az államnak gondoskodnia kell az alapjogok érvényesüléséhez szükséges feltételekről. Ennek érdekében a jogalkotó köteles olyan szabályozást alkotni, amely a lehető legnagyobb mértékben biztosítja az alapjogok érvényesülését.

Ebben az ügyben az adatminősítés feletti érdemi kontroll nélkül a közérdekű adatok megismeréséhez való jog korlátozásának szükségessége és arányossága nem biztosítható – állapították meg.

Az Ab kimondta: ha a jogrendben nincs olyan hatékony eljárás, amely alkalmas a minősítő a nyilvánosságot korlátozó döntésének érdemi felülvizsgálatára és felülbírálatára, akkor nem garantálható, hogy az adatminősítés a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közül csak azokra vonatkozzon, amelyek esetében az valóban elkerülhetetlen. Nem garantálható továbbá az sem, hogy a minősítő indokolási kötelezettségének megfelelően eleget tegyen, és mérlegelése során kellő súllyal vegye figyelembe a nyilvánossághoz fűződő közérdeket.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jog alapján tehát az adatminősítés felett olyan közvetlenül kezdeményezhető érdemi kontrollt, eljárást kell biztosítani Az Alkotmánybíróság szerint, amely nemcsak arra alkalmas, hogy a minősítés formai és eljárási követelményeinek megtartását ellenőrizzék, hanem arra is, hogy a minősítés tartalmi indokoltságát, megalapozottságát, a nyilvánosságkorlátozás szükségességét és arányosságát érdemben felülvizsgálják.

A február 9-ei keltezésű határozathoz a 15 tagú testületből Balsai István, Lenkovics Barnabás és Pokol Béla alkotmánybíró fűzött különvéleményt.