Az Európai Bizottság a tegnapi napon nagyra törő tervek megvalósításába kezdett az adókikerülés és az agresszív adótervezés elleni küzdelem jegyében. A biztosi testület megtartotta első irányadó vitáját, amelyen számba vette mindazokat a főbb intézkedéseket, amelyek a korábbinál igazságosabb és átláthatóbb uniós adózási megközelítés szolgálatába állíthatók.

Jean-Claude Juncker elnök kijelentette, hogy az adócsalás és az adókikerülés elleni küzdelem a Bizottság egyik legfontosabb politikai prioritása, és a mai vita középpontjában az e téren végrehajtandó legsürgetőbb intézkedések álltak. A biztosok egyöntetű véleménye szerint az elsődleges célkitűzés az, hogy minden vállalkozás ott fizessen adót, ahol nyereségtermelő gazdasági tevékenységét folytatja, és senki ne bújhasson ki kötelezettségei alól agresszív adótervezés útján. E tekintetben a biztosi testület tagjai határozottan egyetértettek abban, hogy az adózási átláthatóságot mindenekelőtt a társasági adózás területén lenne szükséges fokozni.

A biztosi testület megállapodott abban, hogy márciusban e célkitűzések elérése érdekében jogszabálycsomagot terjeszt elő az adózásban biztosítandó átláthatóságról.

„Európa sikerének kulcsa az olyan igazságos, átlátható és kiszámítható adórendszerek kialakítása, amelyek mellett garantálható a vállalkozások beruházási kedve és a fogyasztók bizalma. Szeretnénk a belső piac elmélyítését és igazságosabbá tételét átláthatóbb adózással és tisztességesebb adóversennyel lehetővé tenni az EU-n belül és globális szinten egyaránt. Elfogadhatatlan, hogy az adóhatóságok csak kiszivárogtatott információkra hagyatkozva tudjanak lépéseket tenni az adózási szabályok érvényesítésére” – mondta Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnök.

Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „A visszaélésszerű adózásnak és a káros adóintézkedéseknek kedveznek a minél homályosabb feltételek: e praktikáknak természetes ellensége az átláthatóság és az együttműködés. Ideje, hogy olyan új korszakba lépjünk, amelyben az adóhatóságok megnyílnak egymással szemben, és a kormányok szolidárisak egymással a mindenkire kiterjedő igazságos adózás biztosítása érdekében. A Bizottság maximálisan elkötelezett a lehető legátláthatóbb európai adózás mellett.”

Lendületes ütemben halad a Bizottság tavaly decemberi munkaprogramjában vállalt kötelezettségek teljesítése: a jövő hónapban jogalkotási javaslat kerül előterjesztésre a feltételes adómegállapításokra vonatkozó automatikus információcsere kiterjesztéséről. Jelenleg a tagállamok igen kevés információt osztanak meg egymással az uniós szabályok alapján a feltételes társaságiadó-megállapításaikról, amelyek amúgy is gyakorta rendkívül összetettek. Emiatt az adóhatóságoknak nehézséget okoz a vállalkozások által folytatott tényleges gazdasági tevékenység helyszínének megállapítása, valamint ezzel összefüggésben az adószabályok igazságos alkalmazása. Sok multinacionális vállalkozás ezt kihasználva igyekszik megtermelt nyereségét máshova átcsoportosítani és adókiadásait minimalizálni, miközben az uniós tagállamok kormányai értékes adóbevételektől esnek el, és csorbát szenved az igazságos adózás.

A márciusi javaslattal együtt szélesebb körű intézkedések is várhatók az adózási átláthatóság növelésére: a mai irányadó vita során több jogalkotási, illetve nem jogalkotási lehetőség is szóba került.

Az adózási átláthatósági csomag jövő havi előterjesztése még csak a kezdet lesz: 2015-ben további lépések is várhatók ezen a területen. A G20-csoport és az OECD adókikerülés kezelésére irányuló jelenlegi kezdeményezéseinek figyelembevételével a Bizottság idén nyáron előterjeszti az igazságos és hatékony társasági adózásra vonatkozó második intézkedéscsomagot.

Háttér

A Bizottság márciusban jogszabálycsomagot terjeszt elő az adózásban biztosítandó átláthatóságról, amelynek részét képezi a feltételes adómegállapításokra vonatkozó automatikus információcseréről szóló jogalkotási javaslat is.

A Bizottság már decemberi munkaprogramjában leszögezte, hogy az adócsalás és az adókikerülés ellen szigorúan fel fog lépni annak érdekében, hogy az adókat abban az országban fizessék be, ahol a nyereség keletkezik.

Juncker elnök a 2014. július 15-én az Európai Parlament elé terjesztett politikai iránymutatásában kijelentette: „Belső piacunkon több méltányosságra van szükségünk. A méltányos teherviselés érdekében az adókijátszás és az adócsalás elleni küzdelem terén fokoznunk kell erőfeszítéseinket – elismerve ugyanakkor a tagállamok saját adórendszerre vonatkozó hatáskörét.”

A Bizottság mindezekkel egyidejűleg négy részletes állami támogatási vizsgálatot is folytat (lásd még itt) különböző írországi, luxemburgi és hollandiai feltételes adómegállapításokkal kapcsolatban. Egy belga adóintézkedés ügyében – amely a multinacionális vállalkozások belgiumi társaságiadó-kötelezettségeinek jelentős mértékű csökkentését teszi lehetővé – ebben a hónapban indított vizsgálatot. A Bizottság ezen túlmenően tájékoztatást kért a tagállamoktól feltételes adómegállapítási gyakorlatukról annak érdekében, hogy megállapíthassa, torzítják-e szelektív adóelőnyök az egységes piacon folyó versenyt.