Az egyes gazdasági társaságok működése szempontjából ismét fontos határidő közeleg, ugyanis a 2014. március 15. napján hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel való összhang megteremtése érdekében a közkereseti társaság és betéti társaság formájában működő gazdasági társaságoknak 2015. március 15. napjáig kell eleget tenniük jogszabályi kötelezettségeiknek.

A 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) szerint az új Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság a Ptk. hatálybalépését – azaz 2014. március 15. napját – követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz benyújtani. Tehát ebben az esetben a gazdasági társaságnak az új Ptk. rendelkezéseit a döntés időpontjától kell alkalmaznia.

Amennyiben nem történt létesítő okirat módosítás, úgy közkereseti társaságok és betéti társaságok esetén az új Ptk. rendelkezéseit 2015. március 15. napjától kell alkalmazni. Ezen időpontot követően a közkereseti társaságok és betéti társaságok létesítő okirata már nem tartalmazhat olyan rendelkezést, mely nem áll összhangban az új Ptk. előírásaival.

Lényeges, hogy nem szükséges a létesítő okirat módosítása, ha az csak amiatt szükséges, hogy a létesítő okirat – általános hivatkozásként – az előző társasági törvény, azaz a Gt. rendelkezéseire utal. Továbbá a közkereseti társaságok és a betéti társaságok esetében nincs szükség a létesítő okirat módosítására kizárólag annak érdekében, hogy a társaság vezető tisztségviselőjét ügyvezetőként nevesítse.

A kizárólag olyan létesítő okirat módosításhoz kapcsolódó változásbejegyzési kérelmek, melyek az új Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás vagy a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatt indokoltak, illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül benyújthatóak a cégbíróságra.