Törvényjavaslattal segítenék a gázszolgáltatásban az egyetemes szolgáltatás védelmét. A javaslatot Balla György (Fidesz) nyújtotta be az Országgyűlésnek.

A javaslat – az Országgyűlés honlapján olvasható – általános indoklása szerint azért kezdeményezi a földgázellátásról szóló 2008-as törvény módosítását, hogy biztosítsa az egyetemes szolgáltatói tevékenységgel felhagyni kívánó társaság által ellátott felhasználóknak az egyetemes szolgáltatás keretei között történő folyamatos földgázellátását.

Ezt az előterjesztő azért tartja fontosnak, mert a lakossági fogyasztók és a törvényben meghatározott egyéb felhasználók – jellemzően kisvállalkozások – esetében az egyetemes szolgáltatás a hatósági áron túl számos, a felhasználók számára előnyös feltételeket biztosít – például szerződéskötési kötelezettség, ügyfélszolgálat és garantált szolgáltatás szabályai.

A javaslat szabályozza, hogy mely esetekben vonhatja vissza – kérelemre – a hivatal az egyetemes szolgáltatói engedélyt. Az ilyen eseteket követően a hivatal eljárást indít új egyetemes szolgáltató kiválasztására, amelyben minden szolgáltatótól ajánlatot kér.

Az egyetemes szolgáltatók ajánlatukban meghatározzák azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén az ellátást biztosítani tudják. Ha nem érkezik megfelelő ajánlat, akkor úgynevezett “végső menedékest” jelölnek ki. Ilyen esetben a körülmények mérlegelésével az összes egyetemes szolgáltatói engedélyes közül az ellátásbiztonság és az ügyfélkiszolgálás legmagasabb szintjére törekedve jelöli ki a hivatal az átvevő egyetemes szolgáltatót.

A jogszabály részletesen leírja az átadás-átvétel menetét, amely alapesetben három hónapig tarthat. Egyben rögzíti, hogy az átadó egyetemes szolgáltató az átvétel időpontjáig köteles teljesíteni a működési engedélyének megfelelő kötelezettségeit.

Ha a szállító- és az elosztóvezeték, valamint a tároló tulajdonosa nem az engedélyes, akkor a földgázrendszer tulajdonosát kötelezhetik arra, hogy a felhasználók folyamatos ellátásához, a folyamatos és biztonságos földgázszállításhoz, földgázelosztáshoz, földgáztároláshoz és a telephelyi szolgáltatáshoz szükséges eszközeit a kijelölt engedélyesnek üzemeltetésre adja át. A hivatal pedig meghatározza az eszközök használatának ellenértékét.