Az elmúlt három év során mintegy hatmillió európai csatlakozott európai polgári kezdeményezésekhez, hangot adva annak, hogy mely fontos ügyekre kívánja közvetlenül felhívni az európai döntéshozók figyelmét. A Bizottság most jelentést tesz közzé arról, hogy 2012. április 1-jei hatálybalépése óta hogyan alkalmazták ezt az új eszközt.

Az európai polgári kezdeményezést létrehozó rendelet maradéktalan végrehajtását jelzi, hogy két polgári kezdeményezés esetében már a teljes eljárás lezajlott. Mindazonáltal a jelentés elismeri, hogy még van mit tökéletesíteni az eljáráson, és több olyan kérdést vet fel, amely további egyeztetések tárgyát képezheti az érdekelt felek és az intézmények körében.

Frans Timmermans első alelnök a következőket nyilatkozta: „Az európai polgári kezdeményezés egyike azoknak az alapvető intézkedéseknek, amelyek az európai intézményekbe vetett bizalom erősítését célozzák és arra irányulnak, hogy ösztönözzék a polgárok aktív szerepvállalását az uniós szakpolitika alakításában. Arra kell törekednünk, hogy innovatív módszerekkel ösztönözzük az eszköz szélesebb körű és eredményesebb alkalmazását. Fontos eszközről van szó, és biztosítanunk kell, hogy teljes mértékben ki lehessen aknázni a benne rejlő lehetőségeket.”

A Lisszaboni Szerződésben meghatározott szabályok szerint abban az esetben, ha egy polgári kezdeményezés több mint egymillió támogató nyilatkozatot (aláírást) gyűjt össze olyan területre vonatkozóan, ahol az Európai Bizottság rendelkezik a jogalkotási javaslat előterjesztéséhez szükséges hatáskörrel, a Bizottságnak hivatalosan meg kell vitatnia a kérdést, és bizottsági közlemény formájában közzé kell tennie erre vonatkozó válaszát.

A jelentés szerint az elmúlt három év során polgári kezdeményezés megindítása céljából 51 kérelmet nyújtottak be. Az 51 kérelem közül 31 irányult a Bizottság hatáskörébe tartozó területre, így ezeket nyilvántartásba vették; ebből eddig három érte el az egymillió aláírás küszöbértékét; tizenkettő esetében ért úgy véget a gyűjtési időszak, hogy nem sikerült elérni a küszöbértéket; három esetében még folyik a támogató nyilatkozatok gyűjtése; tízet pedig visszavontak a szervezők.

A kezdeményezések támogatói között mind a 28 tagállam állampolgárai megtalálhatók. Vannak azonban olyan helyzetek, amelyekből adódóan egyes polgárok nem támogattak kezdeményezéseket a tagállami követelmények eltérései miatt. A Bizottság konstruktív egyeztetéseket folytat az érintett tagállamokkal e kérdések rendezése érdekében, és a mai napon a megoldást elősegítő intézkedéseket fogadott el.

Az aláírások online gyűjtési rendszerének kialakítása szintén nehéznek bizonyult a szervezők számára, és néhány esetben ez hatással volt a támogató nyilatkozatok összegyűjtéséhez rendelkezésre álló időre. A Bizottság ideiglenes tárhelylehetőségeket kínált a szervezőknek, és a fenntartható megoldás meghatározása érdekében nemrég megbízást adott az európai polgári kezdeményezés infokommunikációs technológiai vonzatairól szóló tanulmány elkészítésére.

Háttér

Az erópai polgári kezdeményezést a Lisszaboni Szerződés vezette be. A vonatkozó szabályokat és eljárásokat az Európai Parlament és a Tanács által 2011. február 16-án elfogadott rendelet határozza meg. A rendelet 2012. április 1-jén lépett hatályba. A rendelet kimondja, hogy 2015. árpilis 1-jéig, majd azt követően minden harmadik évben a Bizottság jelentést nyújt be annak alkalmazásáról.