Az abszolutórium kiadását – a vizsgák sikeres elvégzésén túl – a felsőoktatási intézmények nem köthetik meghatározott tanulmányi átlaghoz az ombudsman álláspontja szerint.

Székely László, az alapvető jogok biztosa közleményében azt írta, a visszásságok megszüntetése érdekében kezdeményezi az erre vonatkozó kormányrendelet és az annak alapján kialakított gyakorlat megszüntetését.

Az ombudsman egy hallgató – a Budapesti Corvinus Egyeteme szabályzatát és gyakorlatát érintő – panasza alapján indított vizsgálatot az abszolutóriumok kiadásának ügyében.

Az abszolutórium a felsőoktatási intézmény tanulmányi kötelezettségének teljesítését tanúsító végbizonyítvány, ami még nem azonos a felsőfokú végzettséggel; ahhoz még le kell tenni a szükséges záróvizsgákat is.

A hallgató azt kifogásolta, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem tanulmányi- és vizsgaszabályzata az abszolutórium megszerzésének feltételeként a 3,00-ás tanulmányi átlag teljesítését írja elő, azzal, hogy a diáknak később lehetőséget biztosít a javításra, a vizsgák megismétlésére.

Székely László arra mutatott rá, hogy az abszolutórium kiadása a törvényben előírt követelmények teljesítéséhez kötött, amelyek egyetlen esetben sem utalnak a tanulmányok meghatározott minősítésének, tehát tanulmányi átlagnak az elérésére.

A törvény felhatalmazta a kormányt annak szabályozására, határozza meg, hány kreditet kell elérni a tanulmányok sikeres teljesítéséhez; a felhatalmazó rendelkezés azonban nem terjed ki az érdemjeggyel való értékeléssel kapcsolatos feltételek megállapítására – hívta fel a figyelmet.

A közlemény szerint a kormány ennek ellenére rendeletben előírta a minimális (halmozott) súlyozott tanulmányi átlag meghatározását a felsőoktatási intézmények számára.

A biztos ennek alapján megállapította, hogy a kormányrendelet a törvényi felhatalmazáson túlterjeszkedik. Álláspontja szerint a jogbiztonság követelményébe ütközve visszásságot idéz elő az a rendelkezés, amely az abszolutórium kiadásának feltételéül egy minimális tanulmányi átlag meghatározását írja elő.

Úgy látja, a szabályozás és a gyakorlat a felsőoktatásra vonatkozó törvényi rendelkezésekben megfogalmazott feltételrendszertől eltérő módon, további követelmények előírásával a hallgatókat a már sikeres vizsgák megismétlésére kötelezte, megnövelve ezzel a tanulmányokra fordított időtartamot, késleltetve a végzős hallgatók munkaerőpiacra lépésének időpontját.

Székely László ezért – az alapvető jogokkal összefüggő visszásságok megszüntetése érdekében – a kormányhoz fordult, valamint az emberi erőforrások miniszterénél kezdeményezte, tegye meg a szükséges intézkedéseket a visszás rendelkezés és gyakorlat megszüntetésére, az abszolutórium kiadásának törvényi feltételeit teljesítő hallgatók számára a végbizonyítványok kiadására.

Az ombudsman arra is kérte a minisztert, valamennyi felsőoktatási intézményben folytasson le átfogó vizsgálatot az abszolutórium kiadásának gyakorlatáról, és ha szükséges, hívja fel az intézmények vezetőinek figyelmét a jogszerű gyakorlatra.

A minisztert – mint a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartóját – arra is kérte, hogy 2005-ig visszamenőleg vizsgálatban tárja fel, hány hallgatójának okozott hátrányt az egyetem ezzel a gyakorlattal.