Székely László ombudsman szerint mostanra kiépült és működőképes a budapesti hajléktalanellátó intézményhálózat, ugyanakkor kezdeményezte, hogy erősítsék az intézmények egészségügyi ellátó funkcióját és vizsgálják felül a nyilvántartási rendszert – közölte az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala.

Az alapjogi biztos – csakúgy, mint az elmúlt négy évben – 2015-ben is hivatalból indított átfogó vizsgálatot, amelynek keretében felmérte a téli krízisidőszak fővárosi hajléktalanellátását és a hajléktalanok helyzetét.

Azt írták: a vizsgálat alapvető tapasztalata az volt, hogy a hajléktalanellátás intézményhálózata Budapesten teljes egészében kiépült, folyamatos működésre képes, a szakmai együttműködés következtében pedig érzékelhetően kevesebb az utcán élő emberekkel kapcsolatos konfliktushelyzet. Emellett Székely László előrelépésként értékelte, hogy a pályázati források időben váltak elérhetővé, és – a korábbiakkal ellentétben – nem jelentett adminisztrációs és költségvetési problémát, ha egy hajléktalan egy nap több nappali melegedőt is igénybe kívánt venni.

Az alapvető jogok biztosa a jelentésben ugyanakkor hangsúlyozta: a lábadozóként is működő átmeneti szállók, nappali melegedők egészségügyi ellátó funkciójának jobban kellene érvényesülnie. Az ombudsman szerint kiemelt feladat a pszichiátriai, addiktológiai problémákkal küzdő hajléktalanok elhelyezésének, gondozásának megszervezése és finanszírozása. Az intézményi profiltisztítás és a kiszámíthatóság érdekében a biztos javasolta, hogy ellenőrizhető szakmai-jogi minimumstandardokkal határozzák meg az egyes intézménytípusokban nyújtandó ellátások körét.

A vizsgálat azt is feltárta, hogy maradtak pontosításra szoruló kérdések, adminisztratív hiányosságok a KENYSZI (Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről) nyilvántartási rendszerének alkalmazásával kapcsolatban. A jelentési kötelezettség egységességére vonatkozó előírások hiánya, az adatlekérdezések átláthatatlan, ellenőrizhetetlen jogalkalmazói gyakorlata magát az ellátásszervezést teheti bizonytalanná – figyelmeztetett Székely László.

Az alapvető jogok biztosa mindezek miatt kezdeményezte Balog Zoltánnál, az emberi erőforrások miniszterénél a KENYSZI nyilvántartási rendszerének és jogszabályi környezetének felülvizsgálatát. Emellett azt is indítványozta, hogy a szaktárca tekintse át, miként lehetne finanszírozni azokat a párhuzamosan igénybe vehető intézményi ellátásokat, amelyekre a speciális egészségügyi és szociális ellátásra szoruló hajléktalanoknak szükségük van.

Székely László azt is kérte a minisztertől, hogy kezdeményezze a lábadozók, átmeneti szállók jogszabályi és finanszírozási hátterének pontosítását.