Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterhez fordult Székely László, az alapvető jogok biztosa, mert álláspontja szerint az emberi méltósághoz való jogot sérti a mozgássérült emberek lakásának akadálymentesítési támogatásával kapcsolatos eljárás egy része.

Az ombudsman közleménye szerint tizenkét éve változatlan összegű a mozgássérült emberek lakásának akadálymentesítési támogatása, amelyet egy kormányrendelet értelmében a mozgássérült csak egyszer kaphat meg. A folyósító hitelintézet a jogosultság megítéléséért bírálati díjat számolhat fel, miközben ugyanez az intézet költségtérítést kap az államtól.

Székely László közleményében azt írta, véleménye szerint a helyzet sérti az emberi méltósághoz való jogot, az egyenlő bánásmód követelményét és nem teljesíti a fogyatékossággal élő emberek kiemelt védelmének állami, de nemzetközi szerződésben is rögzített kötelezettségét.

Az alapjogi biztos az elvégzett vizsgálat megállapításaival fordult a nemzetgazdasági miniszterhez, és a jogszabály olyan megfontolását javasolta, hogy ne terhelje a mozgásában korlátozott kérelmezőket további bírálati díj, illetve a támogatáshoz sem közvetve, sem közvetlenül ne kapcsolódjon egyéb hitelintézeti szolgáltatás. Felvetette azt is, legyen lehetőség arra, hogy a mozgásában korlátozott ember életében egynél többször is igénybe vehesse a támogatást.