Az EU Törvényszéke megerősíti a SKYPE ábrás és szómegjelölés és a SKY szóvédjegy közötti összetévesztés veszélyének fennállását – áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

2004-ben és 2005-ben a Skype társaság a SKYPE ábrás és szómegjelölések közösségi védjegyként való lajstromozását kérte a Belső Piaci Harmonizációs Hivataltól (OHIM) audio és videoberendezések, telefonok és fényképészeti eszközök mint áruk, valamint szoftverekkel és honlapok létesítésével, illetve tárhely biztosításával kapcsolatos informatikai szolgáltatások tekintetében.

2005-ben és 2006ban a British Sky Broadcasting Group társaság, jelenleg Sky és Sky IP International, felszólalást nyújtott be a 2003ban azonos áruk és szolgáltatások tekintetében lajstromozott, SKY közösségi szóvédjegyével való összetéveszthetőségre hivatkozva.

 / SKYPE SKY

A 2012-ben és 2013-ban hozott határozataiban az OHIM helyt adott a felszólalásnak, lényegében megállapítva, hogy az ütköző megjelölések között – különösen a vizuális, hangzásbeli és fogalmi hasonlóságuk átlagos foka miatt – fennáll az összetévesztés veszélye, továbbá megállapítva, hogy az e veszély csökkentésének megállapítását lehetővé tévő feltételek nem teljesülnek. A Skype e határozatok hatályon kívül helyezését kéri az Európai Unió Törvényszékétől.

Ítéleteiben a Törvényszék elutasítja a Skype kereseteit, és így megerősíti, hogy fennáll a SKYPE ábrás és szómegjelölések, valamint a SKY szóvédjegy összetévesztésének veszélye.

Az ütköző megjelölések vizuális, hangzásbeli és fogalmi hasonlóságát illetően a Törvényszék megerősíti, hogy az „y” hangzó kiejtése nem rövidebb a „skype” kifejezésben, mint a „sky” kifejezésben. Ezenfelül a „sky” kifejezés, amely az angol nyelvű alapszókincs része, egyértelműen azonosítható marad a „skype” kifejezésben, annak ellenére, hogy ez utóbbi egyetlen szóba írandó. Végül a „skype” kifejezésben szereplő „sky” elem egyértelműen alkalmas arra, hogy a releváns közönség azt azonosítsa, még ha a fennmaradó „pe” elemnek nincs is saját jelentése.

Emellett az, hogy a bejelentett ábrás megjelölésben a „skype” szóelemet felhő vagy buborék formájú szegély keretezi, nem vonja kétségbe a vizuális, hangzásbeli és fogalmi hasonlóság átlagos fokát. Vizuális szempontból ugyanis az ábrás elem a szóelem kiemelésére korlátozódik, és csupán egyszerű szegélyként észleli a közönség. Hangzásbeli szempontból a szegély formájú ábrás elem nem alkalmas arra, hogy hangzásbeli benyomást keltsen, amelyet továbbra is kizárólag a szóelem határoz meg. Végül fogalmi téren az ábrás elem semmilyen fogalmat nem hordoz, esetleg egy felhő fogalmát kivéve, ami tehát tovább növelheti a „sky” elemnek a „skype” szóelemen belüli azonosításának valószínűségét, mivel a felhők az „égen” találhatók, és ezért könnyen társíthatók a „sky” kifejezéssel.

Az arra alapított érvvel kapcsolatban, hogy a „skype” megjelölések állítólagosan erőteljes megkülönböztető képességgel rendelkeznek, mivel a közönség ismeri ezeket, a Törvényszék kimondja, hogy még abban az esetben is, ha a „skype” kifejezés saját jelentést nyert volna a Skype társaság által nyújtott távközlési szolgáltatások azonosítása tekintetében, egy általános, és következésképpen az ilyen típusú szolgáltatásokra nézve leíró jellegű megnevezésről van szó.

Végül a Törvényszék megerősíti, hogy az összetéveszthetőséget csökkentő tényezőként nem vehető figyelembe az ütköző megjelöléseknek az Egyesült Királyságban való békés egyidejű jelenléte, mivel nem teljesülnek az ezzel kapcsolatos feltételek. E megjelöléseknek az Egyesült Királyságban való békés egyidejű jelenléte ugyanis mindössze egy elszigetelt és igen speciális szolgáltatásra vonatozik (vagyis a két pont közötti távközlési szolgáltatásokra), és így az igényelt számos többi áru és szolgáltatás tekintetében nem csökkentheti az összetéveszthetőséget. Ezen egyidejű jelenlét továbbá nem állt fenn elég hosszú ideig ahhoz, hogy feltételezhető legyen, hogy az az érintett közönség általi összetéveszthetőség hiányán alapult.