Juliane Kokott főtanácsnok szerint az üzemanyag-irányelv nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy biztonsági szempontokon alapuló olyan kiegészítő üzemanyag‑előírásokat állapítsanak meg, mint például a dízelüzemanyagok lobbanáspontjára vonatkozó határérték.

Juliane Kokott főtanácsnoknak a C-251/14. sz. Balázs ügyben kihirdetett indítványa

Egy magánszemélynél a NAV munkatársai jövedéki ellenőrzést tartottak, amelynek eredményeképpen megállapították, hogy a férfi birtokában lévő több ezer liter gázolaj lobbanáspontja nem felel meg a hazánkban az ilyen termékek tekintetében kötelezően alkalmazandó szabvány előírásainak. Mindezek után az érintettet több mint ötmillió forint összegű jövedéki adó és jövedéki bírság megfizetésére kötelezték.

Később kiderült, hogy a gázolaj megfelelt az uniós üzemanyag-irányelv1 előírásainak, és hogy a hatósági ellenőrzés időpontjában magyar nyelven még nem hozzáférhető szabvány egy, az irányelvben nem rögzített minőségi követelményt ír elő.

Az esetből bírósági ügy lett, és az eljáró Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság arra a kérdésre vár választ, hogy a magyar hatóságok megkövetelhették-e az uniós jogban előírtakhoz képest többletkövetelményeket tartalmazó, ráadásul magyar nyelven nem elérhető szabvány alkalmazását.

Indítványában Juliane Kokott főtanácsnok (Németország) mindenekelőtt megállapítja, hogy az üzemanyag-irányelv az egészség és a környezet védelme tekintetében kimerítően meghatározza a tagállamokban alkalmazandó műszaki üzemanyag-előírásokat. A főtanácsnok ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az irányelvnek a biztonságos használat és a fogyasztóvédelem vonatkozásában nem célja a tagállami jogszabályok harmonizálása.

Márpedig a lobbanáspontra vonatkozó műszaki előírás nem az irányelv által szabályozott egészség‑ vagy környezetvédelmi szempontokon, hanem biztonsági szempontokon és a fogyasztóvédelmen alapul. Következésképpen az irányelv a dízelüzemanyag lobbanáspontjának előírására nem alkalmazandó. A főtanácsnok ezért annak kimondását javasolja a Bíróságnak, hogy az irányelv nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy biztonsági szempontokon alapuló olyan kiegészítő üzemanyag‑előírásokat állapítsanak meg, mint például a dízelüzemanyagok lobbanáspontjára vonatkozó határérték.

Végül a főtanácsnok megállapítja, hogy az uniós jog2 nem követeli meg a tagállamoktól, hogy az olyan műszaki szabályaikat, mint a jelen ügyben vizsgált, kötelezően alkalmazandó nemzeti szabvány, a hivatalos nyelvükön elérhetővé tegyék.


1A 98/70/EK irányelv.

2Egészen pontosan a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárásról szóló 98/34/EK irányelv.