2015. július 1-jén a kábítószer-prekurzorokkal folytatott kereskedelmi tevékenységek vámhatósági ellenőrzését is érintő uniós jogszabályok léptek hatályba.

A NAV közleménye szerint a következő jogszabályok léptek hatályba:

a) a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint az 1277/2005/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2015/1011 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (a továbbiakban: 2015/1011 bizottsági rendelet),

b) a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2015/2013 bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 2015/1013 bizottsági rendelet).

A fent megjelölt jogszabályváltozásokkal egyidejűleg a termékkör szállításához szükséges engedélyek kezelése kapcsán irányadó, kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló 1277/2005/EK bizottsági rendelet hatályát vesztette.

Az uniós jogszabályváltozások legfontosabb, a vámhatósági feladatellátással összefüggő elemei a következők:

1 .A kábítószer-prekurzorok kereskedelmére vonatkozó kiviteli és behozatali engedélyek formátuma módosult. Az engedélyek új formátumát a 2015/1013 bizottsági rendelet III. és IV. melléklete tartalmazza. A kiviteli és behozatali irányú vámeljárások ellenőrzése során során továbbra is elfogadhatók a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban:MKEH) vagy más tagállami hatóság által az 1277/2005/EK bizottsági rendelet III. és IV. mellékleteiben szereplő formanyomtatványok alapján kiállított engedélyek.

2. A kiviteli, az egyszerűsített kiviteli és a behozatali engedélyek vámhatóság általi ellenőrzésére és kezelésére vonatkozó szabályok nem változtak. Az egyszerűsítette kiviteli engedélyek a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 4. kategóriájában feltüntetett gyógyszerek és állatgyógyászati készítmény esetében is felhasználhatók.

3. Továbbra sem szükséges kiviteli vagy behozatali engedély a gyógyszertárak, az állatgyógyászati készítmények kiadóhelyei, a vámhatóság vagy a rendőrség, a hivatalos hatósági laboratóriumok és a fegyveres erők által kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenységéhez, ha az ilyen anyagokat a nevezettek feladataik teljesítése érdekében használják fel.

4. Módosult a kábítószer-prekurzorok törvényes felhasználási célját igazoló nyomtatvány formátuma. Az új nyomtatvány mintáját a 2015/2011 bizottsági rendelet II. Melléklete tartalmazza.

5. A 4. pontban írtaktól eltekintve a törvényes felhasználási cél igazolásának módjára vonatkozó rendelkezések nem változtak. A kábítószer-prekurzorok Európai Unió területére történő beléptetése során a törvényes felhasználási célokat továbbra is a következő okmányok benyújtásával lehet igazolni a vámhatóság kérésére:

a) a 2015/2011 bizottsági rendelet II. Melléklete szerinti nyomtatvány,

b) a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet 1. kategóriájában felsorolt anyagokra kiadott behozatali engedély,

c) a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK rendelet 273/2004/EK rendelet 4. cikkében
említett vevői nyilatkozat.

6. A kábítószer-prekurzorok kereskedelmét érintő fenti jogszabályváltozásokról további tájékoztatás a MKEH honlapján érhető el.