A Bizottság az európai fogyasztóvédelmi hatóságokkal karöltve dolgozik azon, hogy jobban érvényesüljenek a fogyasztóvédelmi jogok az autókölcsönzés ágazatában.

Öt nagy autókölcsönző társaság megállapodott arról, hogy jelentős mértékben felülvizsgálja a fogyasztókkal szemben tanúsított gyakorlatát – mindez az Európai Bizottság és a nemzeti jogérvényesítési hatóságok közös intézkedéseinek köszönhető. A jövőben világosabbak lesznek a biztosítási politikák és üzemanyag-feltöltéssel kapcsolatos választási lehetőségek, a károk kezelése méltányosabbá válik és átláthatóbb árak előnyeit élvezhetik az európai polgárok. Az elmúlt két évben jelentősen növekedett az Európai Fogyasztói Központokhoz autókölcsönzéssel kapcsolatban beérkezett panaszok száma.

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős uniós biztos üdvözölte a mai megállapodást: „Manapság nagyon egyszerű az interneten lefoglalni egy bérautót, felvenni azt egy országban és leadni egy másikban. Ám az autóbérlési feltételek néha sajnos túl tágan értelmezhetők vagy nem eléggé világosak. A fogyasztókra így gyakran pótlólagos, nem tervezett költségek hárulnak. Most öt nagy autókölcsönző társaság vállalta, hogy javítja tájékoztatási politikáját és méltányosabb feltételeket szab a fogyasztók számára. Kötelezettségvállalásuk örömmel tölt el, mint ahogy a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok által végzett, az európai fogyasztók számára jobb feltételeket eredményező, kitűnő munka is.”

Az érintett cégek vállalták, hogy jelenlegi autókölcsönzési gyakorlatukat jobban hozzáigazítják a fogyasztóvédelmi jogszabályokhoz, amelyeket a fogyasztói jogokról, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról és a tisztességtelen feltételekről szóló uniós szabályok rögzítenek.

A vállalt pozitív változások közül a legfontosabbak:

Nagyobb átláthatóság az online foglalások során:

  • Világosabb tájékoztatás az összes kötelező díjról és az opcionális extrákról;
  • Világosabb tájékoztatás a legfontosabb bérlési feltételekről és követelményekről, ideértve a fogyasztó kártyájára terhelt letétet (kauciót) is;
  • Jobb tájékoztatás a foglalás során a választható felelősségátruházási és biztosítási termékekről, ideértve ezek árát, a kivételeket és az alkalmazandó önrészt.
  • Jobb és átláthatóbb szabályok az üzemanyag-használatra vonatkozóan
  • Világosabb és méltányosabb járműellenőrzési eljárások
  • A fogyasztókra terhelt további díjakkal kapcsolatos gyakorlat javítása: a fogyasztónak érdemi lehetősége lesz megkérdőjelezni bármely káreseményt, mielőtt fizetnie kell.

Például: Egy fogyasztó bérelt egy autót és fizetett 600 EUR kauciót. A bérlés során valaki meghúzta az autót, csupán csekély kárt okozva (a becsült kár 100 EUR-nál kisebb). Amikor a fogyasztó visszavitte az autót, a kaució teljes összegét felszámították, és a kölcsönző cég munkatársa ezt azzal magyarázta, hogy ez szerepel a szerződéses feltételekben. Az autókölcsönző társaságok vállalták, hogy nem terhelnek aránytalan költségeket a fogyasztókra.

A javaslatokat a kölcsönző társaságok fokozatosan hajtják végre, és a legtöbbjük elvileg 2015 végéig megvalósul. A fogyasztóvédelmi hatóságok szerint néhány nyitott kérdést még figyelemmel kell kísérni, különös tekintettel a következőkre:

  • A fogyasztók felelőssége az autókban mások által okozott károkért;
  • Az üzletkötők és közvetítők tevékenysége;
  • A másik tagállamokban végrehajtott autófoglalásokkal kapcsolatos szerződéses feltételek nyelve.
  • Az autóbérleti csomagokban kínált biztosítások mire terjednek ki, és lehetőség legyen a piacon elérhető alternatív biztosítást keresni.

Háttér-információk

Az intézkedések szükségességére vonatkozó döntés azt követően született, hogy a másik országban lefoglalt autóbérlésekkel kapcsolatos fogyasztói panaszok jelentősen emelkedtek – a 2012. évi mintegy 1050 esetről 2014-ben több mint 1750 esetre – az Európai Fogyasztói Központok jelentése szerint. Párbeszédet alakítottak ki egyrészről az egyesült királyságbeli Competition and Markets Authority (verseny- és piachatóság) vezette nemzeti fogyasztóvédelmi együttműködési hatóságok, másrészt a következő, az EU-ban működő öt legnagyobb autókölcsönző vállalkozás között: az Avis-Budget, az Enterprise, a Europcar, a Hertz és a Sixt. A Leaseurope nevű uniós kereskedelmi szövetség segítette elő az egyeztetések megvalósítását az iparág részéről, amely azt is vállalta, hogy továbbfejleszti az autóbérlési üzletágra vonatkozó gyakorlati iránymutatásait.

Hasonló intézkedések történtek az online játékok azon félrevezető marketinggyakorlata tekintetében, hogy a játékok az alkalmazásokon belüli ajánlatokat tartalmaznak (lásd IP/14/847), valamint annak céljával, hogy az utazási honlapok jobban megfeleljenek a fogyasztói jogoknak (IP/14/436).

Az autóbérlési üzletágban a fogyasztók tájékoztatásának javítása és bizalmának növelése évente 3–4 %-os növekedést eredményezhetne az autóbérlés ágazatában a következő két évben Európában. 2013-ban több mint 21 millió egyedi autókölcsönzési szerződést kötöttek az EU-ban. A Leaseurope elnevezésű kereskedelmi szövetség szerint e bérlések több mint 65%-a a párbeszédben részt vevő öt társasághoz köthető.

Az öt társaság benyújtotta az intézkedésekre vonatkozó végleges javaslatait, amelyeket aztán értékeltek a nemzeti hatóságok. Az Európai Bizottság és a nemzeti hatóságok ma tették közé az ezekre vonatkozó értékeléseiket.