2015. június 15. napján kihirdették a 11/2015. (VI. 15.) IM rendeletet, amely a devizahiteles elszámolási nemperes ügyekben kötelezően alkalmazandó űrlapok tartalmi követelményeit határozza meg.

Az OBH a Rendeletnek megfelelő tartalommal 9 db különböző űrlapot alakított ki, és elkészítette az azokhoz tartozó kitöltési útmutatókat is.

Az OBH az űrlapokat a bíróságok központi internetes honlapján a Rendelet 2015. június 30-ai hatályba lépését követő 8 napon belül, 2015. július 8. napján közzétette.

Az űrlapok és a kitöltési útmutatók ITT érhetők el.

Az űrlapok továbbá papír alapon valamennyi járásbíróság irodáján (kezelő-, tájékoztató vagy ügyfélszolgálati irodáján) ingyenesen hozzáférhetők.