Dr. Gjin Gjoni, a Balkáni és Euro-Mediterrán Országok Igazságszolgáltatási Tanácsainak Hálózata elnöke és Amanda Karapici osztályvezető, az Albán Igazságszolgáltatási Tanács Nemzetközi Kapcsolatok és Integrációért felelős Osztályának osztályvezetője az elmúlt hét végén hivatalos látogatást tett a Szegedi Ítélőtáblán.

Az albán Legfelsőbb Igazságügyi Tanácsot 1992-ben alapították, 15 tagja van, köztük a Köztársasági Elnök és az igazságügy-miniszter is. Tagjait a parlament választja, a legtöbb tagja bíró. Hatásköre: a bírák kinevezése, áthelyezése, időszakos vizsgálata, a bírák elleni panaszok vizsgálata, a bírák fegyelmi ügyei és felmentése.

A Balkan Network együttműködés 2006-ban indult, szervezeti jelleget 2014 májusáig nem öltött, gyakorlatilag évente megtartott konferenciák sorozataként volt jellemezhető, melyeken a résztvevők köre sem volt állandó. A konferenciákon egy-egy téma köré szervezve kaptak lehetőséget a részt vevő testületek az országuk jogszabályainak, gyakorlatának bemutatására. A konferenciákon egy-két oldalas nyilatkozatokat adtak ki a bírói függetlenség egyes kérdéseinek fontosságáról, de alapszabályt nem fogadtak el, megállapodást, szerződést nem kötöttek, és 2013 előtt erre komoly szándék sem volt.

2008-ban informálisan felmerült egy állandó iroda létrehozása, mely Magyarországon lenne. Ezt 2009-ben el is határozta a konferencia. Bár tényleges különálló iroda nem jött létre, a gyakorlatban az OITH, majd az Országos Bírósági Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya szerepet vállalt az éves konferenciák szervezésében, valamint egy alkalommal kérdőívek kiküldésében és feldolgozásában is, így elmondható, hogy hazánkban működött az „iroda”.

A 2013-ban Rómában tartott VIII. konferencia célja már a szervezeti megalakulás lett volna, de ott nem jött létre megegyezés az alapszabályt illetően. Ennek megszövegezésére hoztak létre egy munkacsoportot, melynek utolsó ülése Budapesten volt 2014. március 19-20-án.

A 2014. májusi bukaresti konferencián aláírták az alapító okiratot. Aláírók: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Magyarország (OBT és OBH), Olaszország, Moldova, Montenegró, Románia, Törökország.

Az alapító okirat szerint a Balkan Network célja az együttműködés erősítése a bírói függetlenség és pártatlanság, valamint a jogállami garanciák erősítése céljából, a bírák és ügyészek státusának erősítése, a bíróságokba vetett közbizalom erősítése, az igazságszolgáltatás hatékonyságának növelése.

A Balkan Network szervei: közgyűlés (minden tagnak 6 szavazata van, a két magyar szervezetnek összesen 6), elnök (1 évre választja a közgyűlés), irányító testület (5 fős testület, 2 évre választja a közgyűlés) és titkárság (3 évre választja a közgyűlés)

A Balkan Network tevékenységi köre: regionális és nemzetközi konferenciák, szemináriumok, workshopok, projektek, kutatások és kérdőívek indítása, jelentések és publikációk előkészítése, munkacsoportok, tanulmányi látogatások és gyakornoki programok szervezése, igazságügyi szervezetekkel való együttműködés. Tagdíj nincs, a költségeket a tagok maguk viselik.

A Balkan Network 2015. május 27-29. között Tiranában, Albánia fővárosában tartotta X. konferenciát, melyen megválasztották a szervezet tisztségviselői. A szervezet elnöke Dr. Gjin Gjoni lett, míg a titkárság székhelye az elkövetkező három évben Budapesten lesz. A szervezet a tiranai konferencián felvette a tagjai közé Koszovót.

A Balkan Network vezetősége legközelebbi találkozóját októberben tartja Budapesten.

Gjin Gjoni és Amanda Karapici a titkárság működésének megszervezése céljából érkeztek Budapestre. Részt vettek az Országos Bírói Tanács ülésén, ahol Hámori Attila, az Országos Bírói Tanács soros elnöke, a Szegedi Ítélőtábla elnökhelyettese fogadta őket. Gjin Gjoni úr és munkatársa Szegeden tett látogatást. Hámori Attila bemutatta a vendégeknek a bíróságot és ismertette az ott folyó szakmai munkát. Katona Tibor, az ítélőtábla büntető bírája, az Európa Jogi Szaktanácsadók Koordinátor-helyettese szólt a jogi szaktanácsadók szervezetéről, kialakulásáról, jelenlegi működéséről, amelyet az Európai Unióba aspiráló ország képviselői nagy érdeklődéssel hallgattak. A vendégek az ítélőtábláról, az folyó munkáról, és – a rövid városnézést követően – Szeged városáról elismeréssel nyilatkoztak.