A Bizottság elfogadta éves jelentését az uniós jog alkalmazásának 2014. évi ellenőrzéséről. A belső piac továbbra is Európa leghatékonyabb eszköze az állampolgárok és a vállalkozások számára, akiknek az uniós jog kellő időben és megfelelő módon történő végrehajtása és érvényesítése előnyükre szolgál. Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 32. éves jelentés áttekinti a tagállamok teljesítményét az uniós jog alkalmazásának kulcsfontosságú vonatkozásai terén, és kiemeli 2014 fő jogérvényesítési szakpolitikai fejleményeit.

A Bizottság akkor indít kötelezettségszegési eljárást, ha valamely tagállam nem orvosolja az uniós jog állítólagos megsértését. Kötelezettségszegési eljárást indít abban az esetben is, ha egy tagállam a közösen megállapított határidőn belül nem értesítette a Bizottságot arról, miként ültetett át nemzeti jogába egy adott irányelvet. A Bizottság az általa folytatott vizsgálat vagy egy állampolgár, illetve vállalkozás által benyújtott panasz alapján is indíthat kötelezettségszegési eljárást abban az esetben, ha egy tagállam joga nincs összhangban az uniós jog követelményeivel, vagy ha a nemzeti hatóságok nem alkalmazzák vagy nem megfelelően alkalmazzák az uniós jogot.

A hivatalos kötelezettségszegési eljárások száma csökkent az elmúlt öt évben. Ez jól szemlélteti a tagállamokkal a hivatalos kötelezettségszegési eljárás indítását megelőzően az EU Pilot keretében folytatott strukturált párbeszéd hatékonyságát. Ez egyben a Bizottság azon határozott szándékát is mutatja, hogy együtt kíván működni a tagállamokkal annak érdekében, hogy a jogszabályoknak való megfelelés a kezdetektől fogva jobb legyen, és a potenciális kötelezettségszegések a magánszemélyek és vállalkozások érdekében gyorsabban rendeződjenek.

 

Az alábbi ábra áttekintést nyújt az egyes tagállamoknak az uniós jog késedelmes átültetésével, nem megmegfelelő átültetésével és/vagy helytelen alkalmazásával kapcsolatos helyzetéről.

 

2014-ben az előző évhez hasonlóan továbbra is a környezetvédelem, a közelekedés, valamint a belső piac és szolgáltatás szakpolitikai területeken indult a legtöbb kötelezettszegési eljárás.

Az irányelvek késedelmes átültetésének visszaszorítása

A szabályozás javítására irányuló kezdeményezés részeként a Bizottság az uniós jogalkotás egyértelműségének, használhatóságának és érvényesíthetőségének biztosítására fog összpontosítani. Nagyobb figyelmet fog kapni a végrehajtás és a jogérvényesítés. A Bizottság vállalta, hogy fellép az ellen, hogy a tagállamok késve, a közösen megállapított határidők lejárta után ültessék át az irányelveket. Az uniós jog késedelmes átültetése meghiúsítja, hogy az állampolgárok és a vállalkozások élhessenek az uniós jog előnyeivel, kedvezőtlen hatással van az átfogó jogbiztonságra, valamint méltánytalanul torzítja az egyenlő versenyfeltételeket a belső piacon.

A tőkekövetelményekről, a fogyasztói jogokról, a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról, illetve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv csak néhány példa a késedelmes tagállami átültetésre. 2014-ben a késedelmes átültetéssel kapcsolatos kötelezettségszegési eljárások száma 2013-hoz képest 22%-kal növekedett.

A Bizottság eszközök széles körének – végrehajtási tervek, iránymutatások, csoportos szakértői megbeszélések, témaspecifikus honlapok stb. – rendelkezésre bocsátásával továbbra is támogatta a tagállamokat az uniós jog végrehajtásában.

Amennyiben a közösen megállapított határidőn belül nem került sor egy irányelv átültetésére, a Bizottság következő lépésként a Lisszaboni Szerződés alapján bevezetett pénzügyi szankciórendszer nyújtotta lehetőségek teljes mértékű kihasználáshoz folyamodott. Négy ügyben (Belgiummal, Írországgal és Finnországgal szemben) az Európai Unió Bíróságához fordult, és pénzügyi szankció kiszabását kérte.

A Bizottság foglalkozik az állampolgárok panaszaival

A polgárok és érdekelt felek az Europa portálon (Az Önt megillető jogok és lehetőségek) keresztül elérhető online panaszbejelentő űrlap kitöltésével közvetlenül bejelenthetik azokat az eseteket, amelyekkel kapcsolatban úgy vélik, hogy sérült az uniós jog. 2014-ben a legtöbb panaszt a foglalkoztatással, a belső piaccal és a jogérvényesüléssel kapcsolatban nyújtották be.