2016-ban az Európai Bizottság (EB) javaslatot tesz az audiovizuáis médiaszolgáltatásokról szóló irányelv felülvizsgálatára. Miként tehetjük jobbá a sugárzott és a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokra vonatkozó szabályokat a digitális korszakban? Egy kérdés azok közül, amit az EB egy új nyilvános konzultáció keretében tesz fel a nézőknek és az érdekelteknek.

Hogyan védhetjük leghatékonyabban a gyermekeket és más nézőket, hogyan támogathatjuk az európai kreatív alkotások létrejöttét, hogyan ösztönözhetjük a gazdag kulturális sokszínűséget, miként mozdíthatjuk elő az információkhoz való hozzáférést, illetve hogyan szabályozhatjuk a reklámtevékenységet az audiovizuális online világban? Az Európai Bizottság egy új nyilvános konzultáció keretében többek között ezeket a kérdéseket teszi fel a nézőknek és az érdekelteknek (piaci szereplők, közszervezetek, fogyasztói szervezetek) azzal a céllal, hogy 2016-ban javaslatot tegyen az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv felülvizsgálatára:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-directive-201013eu-audiovisual-media-services-avmsd-media-framework-21st#HU

A 2010-ben elfogadott irányelv szabályokat határoz meg például az egyes piaci szereplők feladat- és felelősségi körei, az európai alkotások előmozdítása, a reklámtevékenység és a kiskorúak védelme tekintetében. A Bizottság meg fogja vizsgálni, hogy a jelenlegi rendszer kiigazításra szorul-e. Azt is mérlegelni fogja, hogy a rendszer jelenlegi hatályát ki kell-e terjeszteni annak érdekében, hogy az olyan új szolgáltatásokra és piaci szereplőkre is vonatkozzon, amelyek kívül esnek az „audiovizuális médiaszolgáltatás” irányelvben foglalt meghatározásának alkalmazási körén.

Az audiovizuális ágazat közvetlen hatással van az emberekre és a vállalkozásokra, Európa kreatív és digitális gazdaságának központi eleme.

A 2015. szeptember 30-ig nyitva álló konzultáció része a Bizottság digitális egységes piaci stratégiájának, amelyet Andrus Ansip, a digitális egységes piacért felelős alelnök és Günther Oettinger, a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztos májusban indított útnak. A konzultáció a Célravezető és hatásos szabályozás program (REFIT) keretében készülő értékelésnek részét is képezi: ez nem más, mint a szabályozás javítására vonatkozó új bizottsági keret egyik kötelezettségvállalása, amely jogszabályaink minőségének fokozására, illetve annak biztosítására irányul, hogy az uniós jogszabályok korszerűek és a célnak megfelelőek legyenek.