Neves márka, több tíz- vagy akár húszezres vételár – a fogyasztók ezektől a legmagasabb minőséget várják el. Mégis sokszor kell csalódniuk, mert a vásárlást követően nem sokkal tönkremennek a cipők, és nem tudnak egyetérteni azzal az elutasítással, hogy „nem használták rendeltetésszerűen a lábbelit.” Többek közt ekkor is érdemes a békéltető testületi eljárást igénybe venni, a tapasztalatok szerint a vállalkozói szigor később a Budapesti Békéltető Testület előtt megenyhül.

Egyre nagyobb számban kerülnek ugyanis megoldásra a „cipős” ügyek, így például a Leder&Schuh Kft. mindig egyezségi ajánlattal él az eljárásban és a vita rendszerint mindkét fél megelégedésére zárul le.

„Óvodás gyermekem alig egy hónapig használta a benti cipőt, máris teljesen szétment, talpa felvált, felsőrésze szétszakadt, használhatatlan lett”. „35.000 Ft-ért vettem a fiamnak futball csukát és még a hat hónapot se bírta ki, pedig csak edzésen használta”. - Se szeri-se száma a Budapesti Békéltető Testülethez beérkező, hasonló tárgyú fogyasztói kérelmeknek: mindig is nagy volt a „cipős ügyek” aránya.

Azonban egyre több pozitív esetet találni már ezek között is és a békéltető testületi eljárás itt szintén betölti legfőbb célját, egyezségkötésre kerül sor a felek között. A Leder&Schuh Kft. példája jól mutatja: méltányos egyezségi ajánlat esetén a fogyasztóval köthető a vállalkozás számára is előnyös megállapodás. Megmarad a törzsvásárló, vagy egy vásárlási utalvány biztosítása esetén a fogyasztó újra a vállalkozásnál költi el a pénzét. Mindenki jól jár!

1. Jó példa erre annak a fogyasztónak az esete, aki 2014. szeptember 26-án vásárolt a vállalkozástól egy márkás cipőt 17.990 Ft-ért. Három és fél hónap múlva azonban minőségi kifogást terjesztett elő, mert a cipő ragasztása elvált, elengedett, a talpa nagyon rövid idő alatt elvékonyodott és eltört. Holott kérelme szerint fia alig hordta három hónapig a lábbelit, ráadásul a metró nyolc perc sétára volt tőlük, és onnan az egyetem további hat-nyolc percre: csak ez idő alatt használta a cipőt.

A vállalkozás szakértői vizsgálatot kért, amelynek során megállapításra került, hogy a cipő nem volt vízálló, de ennek ellenére többször jelentős mennyiségű víz érte. A szakértői véleményre hivatkozással elutasították a kérelmét. A fogyasztó ezek után a Budapesti Békéltető Testülethez fordult és az eljárásban kérte a cipő vételárát vagy annak levásárlási lehetőségét.
Az eljárásban a Leder & Schuh Kft. kész volt megegyezni a fogyasztóval és ajánlata szerint 12.000,- Ft összegű vásárlási utalványt biztosított a fogyasztó részére, amelyet bármelyik üzletében korlátlan ideig bármilyen termékre levásárolhat.

Ez az összeg ugyan nem a teljes vételár volt, de a fogyasztó elfogadta az ajánlatot, így egy új cipőhöz vagy termékhez jutott és nem kellett tovább vinnie az ügyet.

2. Egy másik esetben a fogyasztó 2014.03.28-án vásárolt 20.990 Ft vételárért egy cipőt a vállalkozástól. 2014.09.06-án visszavitte, mert kilyukadt a talpa. A vállalkozás a szakvéleményre hivatkozva elutasította a panaszt, amelyet a fogyasztó elfogadhatatlannak tartott: nem értette, hogy miért kellett volna akkor visszavinnie a cipőt, amikor még csak kicsit volt kopott. Ezért a Budapesti Békéltető Testülethez fordult és kérte a cipő vételárának visszatérítését. Az eljárásban becsatolt szakértői vélemény utalt arra, hogy a keletkezett meghibásodásokat jelentkezésükkor haladéktalanul be kell jelenteni a forgalmazó felé. A lábbeli további használata ugyanis annak elhasználódásához, teljes tönkremeneteléhez vezethet. A kifogásolt cipő pedig már olyan mértékben károsodott, elhasználódott, hogy jelenlegi állapota miatt már nem lehetett a hibák eredetét felismerni. Ugyanis a kifogásolt meghibásodás nem a reklamáció bejelentését megelőző napokban, hanem jóval a bejelentést megelőzően következett be.

Mégis az eljárásban méltányosságból a Leder & Schuh Kft. egyezségi ajánlatot terjesztett elő, amely szerint a cipő vételára 52%-ának megfelelő, azaz 10.000,- Ft összegű vásárlási utalványt biztosít, és azt a fogyasztó bármelyik üzletében korlátlanul és bármilyen termékre beválthatja. A kérelmező ezzel teljesen elégedett volt és ez az eljárás is egyezséggel zárult.

Mivel a fogyasztói kérelmekben kifogásolt cipők gyakran a vásárlást követő hat hónapon belül mennek tönkre, a vállalkozás ekkor rendszerint szakértőhöz fordul. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:158. §-a szerint ugyanis a vásárlástól számított 6 hónapon belül jelentkező hiba esetén a forgalmazónak kell bizonyítania, hogy nem rejtett hibáról van szó és a vásárláskor még nem volt hibás a termék.

Még ha a szakértői vélemény szerint nincs is igaza a fogyasztónak, ilyenkor is nagy számban születik egyezség a Budapesti Békéltető Testület eljárásában, ha a cég fogyasztóbarát politikát folytat és méltányosságból egyezségi ajánlatot terjeszt elő.

Ehhez persze együttműködő, egyezséget előterjesztő vállalkozásokra van szükség.

A Budapesti Békéltető Testület épp ezért hónapról-hónapra tájékoztatja a közvéleményt azokról a cégekről, amelyek pozitív példát mutatva a vita békés rendezésére törekszenek és rendszeresen egyezségi ajánlatot tesznek a békéltető testületi eljárásban. A tapasztalatok szerint ezáltal javulhat a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozások békéltető testülettel való együttműködési hajlandósága, valamint a fogyasztói tudatosság is.