Az osztrák hatóságok tájékoztatták az Európai Bizottságot arról, hogy Ausztria átmenetileg ellenőrzést vezet be az uniós határain, különösen a Magyarországgal határos szakaszon, de ugyanakkor Olaszországgal, Szlovákiával és Szlovéniával való határain is.

A tagállamok közötti határellenőrzés ideiglenes bevezetésére válsághelyzet esetén lehetőséget nyújt a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex. A jelenlegi ausztriai helyzet a jelek szerint teret enged e szabályok alkalmazásának.

Az uniós intézmények feladata, hogy biztosítsák a szóban forgó rendkívüli intézkedések arányosságát. A Bizottság figyelemmel kíséri a helyzetet és a Kódex előírásainak megfelelően folyamatosan tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot. Erőfeszítéseik célja elősegíteni, hogy a schengeni térség tagállamaiban a lehető legrövidebb időn belül visszaálljon a nyitott határok rendszere.

Ausztria döntése is megerősíti, hogy sürgős megállapodásra van szükség az Európai Bizottság által a menekültválság kezelésére javasolt intézkedések terén.