Újabb két kórház számvevőszéki ellenőrzése zárult le. Az Állami Számvevőszék a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, valamint a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 2008-2013 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését végezte el. A Péterfy Sándor Utcai Kórháznál az ÁSZ hiányosságokat tárt fel az integritásalapú működést biztosító belső kontrollrendszer kialakításában és működtetésében, de szabálytalanságok voltak a pénzügyi és vagyongazdálkodás területén is. A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház ellenőrzése során a számvevők szabálytalanságokat azonosítottak a pénzügyi gazdálkodásban és megállapították, hogy a vagyongazdálkodás terén sem érvényesültek maradéktalanul az előírások.

A kórházak, mint a központi alrendszer intézményei meghatározó súlyt képviselnek a közpénzek felhasználásában és az állami vagyonnal való gazdálkodásban, ezért kötelesek a közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kezelni. Az első két kórházat érintő jelentését az ÁSZ február 4-én hozta nyilvánosságra.

A kórházak ellenőrzése során az ÁSZ egyebek mellett azt értékeli, hogy az intézmények irányítási színvonalát meghatározó belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése szabályszerű volt-e, kialakították-e az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelményeket, megvalósították-e azok számon kérését, ellenőrzését. A számvevők értékelik továbbá, hogy a pénzügyi és vagyongazdálkodás megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályzatoknak, valamint, hogy érvényesült-e a gazdálkodási folyamatokban az integritási szemlélet, a korrupcióval szembeni veszélyeztetettség csökkentése érdekében. Az egyes ellenőrzések során az ÁSZ nem véleményezi a vonatkozó jogszabályokat, valamint nem értékeli a szakmai feladatellátást sem.

A kórházak ellenőrzésének tapasztalatai alátámasztják azokat az állításokat, amelyeket az ÁSZ már korábban is megfogalmazott, miszerint a nem megfelelő vezetésnek, illetve a nem elégséges tulajdonosi kontrollnak súlyos következményei lehetnek. Lényeges, hogy a gazdálkodást felkészült pénzügyi-gazdasági szaktudással irányítsák, míg a tapasztalatok azt mutatják, sok esetben az adott intézmény feladatellátásában érintett, csak az alap szaktudással bíró személyekre bízzák ezt a feladatot.

A Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ ellenőrzési tapasztalatai

A Péterfy Sándor Utcai Kórház Közép-magyarországi régió legnagyobb egészségügyi szolgáltatója, a térség egyik legnagyobb kapacitású egészségügyi intézménye, feladata közel 450 ezer budapesti lakos folyamatos ellátása. Az irányító szervi hatásköröket 2011 végéig a Fővárosi Közgyűlés, 2012. január 1-től – mikor a Kórház állami tulajdonba került – az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) gyakorolta, egyes fenntartói, irányítói jogok gyakorlását pedig a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) vette át, amit 2015. március 1-től Állami Egészségügyi Ellátó Központnak (ÁEEK) hívnak.

Az irányítói hatásköröket a 2008-2011 közötti időszakban a Közgyűlés részben szabályszerűen, a 2012-2013 közötti időszakban a Miniszter szabályszerűen gyakorolta, a GYEMSZI azonban a vonatkozó jogszabályi előírásokat hiányosan érvényesítette. A tulajdonosi és fenntartói jogutódlás tekintetében a jogszabályi előírások hiányosan érvényesültek, mivel az ellenőrzött időszak végéig nem született meg az Önkormányzat és a Kormány közötti megállapodás, valamint az Önkormányzat és a GYEMSZI közötti átadás-átvételi megállapodás. A hatékony gazdálkodáshoz sem a Közgyűlés, sem a GYEMSZI nem alakított ki mérhető teljesítmény-követelményeket. Az ellenőrzési jogosultságait a Minisztérium és a GYEMSZI szabályszerűen gyakorolta, a Közgyűlés részben gyakorolta az előírásoknak megfelelően. A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése nem biztosította a szabálytalanságok megelőzését, feltárását, valamint nem biztosított megfelelő feltételeket a szervezet integritását veszélyeztető korrupciós kockázatokkal szemben.

A Kórház fizetőképesség az ellenőrzött időszakban nem volt biztosított, a szállítói és egyéb kötelezettségeknek határidőn túl tudott eleget tenni. A szállítói kötelezettség állománya a 2008. január 1-jei mintegy 600 millió Ft-ról a 2013 végére több mint 2,6 milliárd Ft-tal növekedett, annak ellenére, hogy a Kórház a szállítói kötelezettségek csökkentésére összesen közel 3,2 milliárd Ft fenntartói, illetve konszolidációs támogatást kapott. A lejárt szállítói tartozásállomány újratermelődött, a késedelem mértéke az ellenőrzött időszak végére emelkedett. A Kórház a vonatkozó jogszabályt megsértve nem folytatott le közbeszerzési eljárást mintegy 500 millió Ft értékben (gyógyszer és élelmiszer beszerzés, informatikai eszközök bérlése, takarítási szolgáltatás), valamint a GYEMSZI a közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályi előírásokat hiányosan érvényesítette, melynek következtében elmaradt a központosított közbeszerzésekből fakadó előnyök kihasználása. A Kórház vagyona mintegy 9,4 milliárd Ft-ról a 2013. év végére 8,3 milliárd Ft-ra csökkent. A végrehajtott beruházások nem ellensúlyozták az eszközök elszámolt amortizációjában megjelentő avulást, az eszközök használhatósági foka minden eszközcsoportnál csökkent.

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház ellenőrzési tapasztalatai

A Kórház az ellenőrzött időszakban a főváros dél-pesti kerületeinek, valamint a hozzá kapcsolódó agglomeráció településeinek fekvő- és járóbeteg-szakellátási tevékenységét végezte, közel 400 ezer fő egészségügyi ellátásáért felelt. Az irányító szervi hatásköröket 2011 végéig a Fővárosi Közgyűlés, 2012. január 1-től – mikor a Kórház állami tulajdonba került – az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) gyakorolta, egyes fenntartói, irányítói jogok gyakorlását pedig a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) vette át, amit 2015. március 1-től Állami Egészségügyi Ellátó Központnak (ÁEEK) hívnak.

Az irányítói hatásköröket a 2008-2011 közötti időszakban a Közgyűlés részben szabályszerűen, a 2012-2013 közötti időszakban a Miniszter szabályszerűen gyakorolta, a GYEMSZI azonban a vonatkozó jogszabályi előírásokat hiányosan érvényesítette. A tulajdonosi és fenntartói jogutódlás tekintetében a jogszabályi előírások hiányosan érvényesültek, az ellenőrzött időszak végéig nem született meg az Önkormányzat és a Kormány közötti megállapodás, valamint az Önkormányzat és a GYEMSZI közötti átadás-átvételi megállapodás. A hatékony gazdálkodáshoz sem a Közgyűlés, sem a GYEMSZI nem határozott meg a Kórház részére mérhető teljesítménykövetelményeket. Az ellenőrzési jogosultságait a Minisztérium és a GYEMSZI szabályszerűen gyakorolta, a Közgyűlés részben gyakorolta az előírásoknak megfelelően. A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése részben volt szabályszerű, a Kórház ugyan kialakította a kontrollrendszert a szervezet integritását veszélyeztető kockázatokkal szemben, azonban annak megfelelő működését az ellenőrzés tapasztalatai nem támasztották alá.

A fizetőképesség 2011-től nem volt biztosított, a szállítói kötelezettségeinek a Kórház részben határidőn túl tudott eleget tenni. A szállítói kötelezettség állománya az ellenőrzött időszakban 451,8 millió Ft-tal (93,7%-kal) emelkedett annak ellenére, hogy a 2010-2013. években a szállítói kötelezettségek csökkentésére összesen 780,3 millió Ft konszolidációs támogatást kapott. A lejárt szállítói tartozásállomány és a késedelem mértéke az ellenőrzött időszak végére emelkedett. A GYEMSZI a vonatkozó jogszabályt megsértve a Kórházat érintően nem gondoskodott teljes körűen a fekvőbeteg szakellátáshoz kapcsolódó gyógyszerek, az orvostechnikai eszközök és a fertőtlenítőszerek vonatkozásában a közbeszerzések központosított lefolytatásáról, melynek következtében elmaradt a központosított közbeszerzésekből fakadó előnyök kihasználása. A végrehajtott beruházások nem ellensúlyozták az eszközök elszámolt amortizációjában megjelenő avulás, a tárgyi eszközök használhatósági foka csökkent. A mérlegben kimutatott eszközök és források értékének megállapítása, nyilvántartása nem felelt meg az előírásoknak.

A megállapítások alapján számos javaslattal élt az ÁSZ

Az ÁSZ az ÁEEK főigazgatójának a két ellenőrzés során összesen négy, a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ főigazgatójának öt, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet főigazgatójának pedig további hat javaslatot tett, amelyek alapján 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.