Bánki Erik (Fidesz) módosító indítványt terjesztett be a postatörvényt módosító javaslathoz. A kormánypárti politikus szerint jogtechnikai pontosításról van szó, amely az eredeti javaslat céljának megfelelően egyértelműsíti a jogalkotói szándékot.

A parlament honlapján közzétett javaslat szerint a postai szolgáltató a jogszabályban meghatározott adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni.

Az egyetemes postai szolgáltatásra vonatkozó adaton kívül nem ismerhető meg az egyetemes postai szolgáltató és az általa – a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény szerint közvetlenül vagy közvetve – irányított vállalkozás üzleti tevékenységével kapcsolatos azon adat, amelynek más által történő megismerése az ő vagy az általa irányított vállalkozás üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet jelentene.

A javaslat szerint különösen akkor aránytalan a sérelem, ha az adat – más általi megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala – az egyetemes postai szolgáltató vagy az általa irányított vállalkozás versenytársát indokolatlan előnyhöz juttatná.

A javaslat indoklása szerint a módosító indítvány az alkotmánybírósági gyakorlatnak megfelelően pontosítja az adatok megismerhetőségének korlátait, és annak arányossági követelményét, továbbá egyértelműsíti az adattartalmat, mint a jogszabályi védelem közvetlen tárgyát.

A postai szolgáltatásról szóló törvény módosítására tett kormánypárti javaslat – amely szerint semmilyen adat nem lehet közérdekű, amely aránytalan sérelmet okozna a posta üzleti tevékenysége szempontjából – általános vitája kedden zajlott le a Parlamentben. A kormányzati politikusok egyebek között a piaci versenyben elszenvedhető hátrányok megszüntetésére hivatkoztak a postatörvény tervezett módosításának vitája során, míg az ellenzék az indítvány alaptörvény-ellenességét hangoztatta.