Meggondolhatja-e magát a fogyasztó, ha online vett repülőjegyet? Visszafizetik-e annak árát, ha mégsem tud elutazni? Bármi közbejön, lemondhatja-e az utat extra költségek nélkül? Mit lehet tenni, ha kifizették a plusz helyfoglalás-szolgáltatást, mégsem ülhettek ott, ahova kérték? – záporoznak a kérdések a Budapesti Békéltető Testülethez.

Számos fogyasztói kérelem érkezett az elmúlt időszakban az interneten vagy akár utazási irodán keresztül megvásárolt repülőjegyekkel kapcsolatban. Az egyik esetben a fogyasztó egy utazási irodán keresztül foglalta le a repülőjegyét és mivel utastársával együtt kívánt utazni, ezért a repülőgépen az oda- és vissza úton is egymás melletti ülőhelyet kért az irodától. Az utazási irodának extra díjként kifizetett cserébe 80 eurót, de mégsem oda kapta a jegyet, ahova kérte. A szolgáltatás ténylegesen nem valósult meg és a fogyasztó ezzel csak a repülőtéren a beszálláskor szembesült.

Az utazási iroda a békéltető testületi eljárásban azzal védekezett, hogy a légitársaság helyfoglalási számítógépes rendszere nem működött. Az eljárásban végül a felek egyezséget kötöttek. Az ilyen esetekben azonban az utazási iroda felelőssége fennáll a szerződésszerű teljesítés érdekében.

Mi van akkor, ha a légitársaság hibázik, fordulhatnak-e a fogyasztók az utazási irodához?

Az utazási szerződésről szóló 281/2008 (XI.28.) Korm. rendelet szerint: az utazásszervező felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért.

A másik panaszos interneten rendelt meg egy repülőjegyet egy közvetítő irodán keresztül, de a jegyek vételárának megfizetését követően kiderült, hogy munkahelyi okokból mégsem tud elutazni.

A fogyasztó felvette a kapcsolatot az irodával, ahol próbálta a jegyét átfoglalni vagy módosítani. Azonban a módosításra már nem kerülhetett sor, mert az iroda szerződési feltételei szerint arra már az indulási időpontot megelőző 15 napon belül nem volt lehetőség. A fogyasztó ekkor olvasta el az iroda által a szerződéskötéskor átadott szerződési feltételek tényleges tartalmát.

A különböző légitársaságoknál általában eltérő feltételek, illetve extra díjak megfizetése ellenében lehetséges csak az adott megrendelt és kifizetett repülőjegy lemondása vagy módosítása, illetve vannak olyan típusú repülőjegyek, melyeket nem lehet törölni, hanem csak módosítani. Azaz ilyenkor nincs olyan, 14 napos indokolás nélküli elállási jog, amelyet a légitársaságnak kötelezően biztosítani kell, és ami korlátlanul lehetővé teszi a lemondás lehetőségét online vásárlás esetén. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. §-a szerint ugyanis ilyen szempontból a légi személyszállítási szerződések kivételnek minősülnek! Az tehát, hogy az utas meggondolhatja-e magát később vagy sem, a légifuvarozó saját döntése és annak általános szerződési feltételeiben található meg.

Az utazási irodán keresztül megrendelt jegyeknél az utazási irodák felelőssége abban áll, hogy a fogyasztót megfelelően tájékoztassák azzal kapcsolatban, hogy milyen feltételek mellett lehet az adott légitársaságnál megvásárolt repülőjegyet átfoglalni vagy módosítani.

Ugyanis a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint az általános szerződési feltétel akkor válik csak a szerződés részévé, ha jelen esetben az utazási iroda lehetővé teszi, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje vagy azt kifejezetten elfogadta. A Ptk. alapján általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

Mire figyeljenek a fogyasztók?

1. Szerződéskötés előtt gondosan olvassák el az utazási iroda által a megrendeléskor rendelkezésükre bocsájtott szerződési feltételeket!

2. Ha nem kapnak egyértelmű írásos tájékoztatást, akkor akár telefonon vagy e-mailen kérdezzenek a feltételekről és mentsék le a kapott válaszokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében!

3. Az interneten is tájékozódjanak az adott légitársaság szerződéses feltételeiről!

4. Vegyék figyelembe a repülőjegy internetes megvásárlásánál, hogy arra nem vonatkozik a 14 napos korlátlan meggondolási lehetőség (azaz a 14 napos indokolás nélküli elállási jog)!

5. A légitársaság megteheti azt, hogy biztosítja mégis a lemondás lehetőségét, de ahhoz külön feltételeket szabhat és adott esetben azt díjhoz vagy például iratok (pl: halotti anyakönyvi kivonat, kórházi zárójelentés, rendőrségi feljelentés, stb.) beküldéséhez kötheti!