A Budapesti Békéltető Testülethez számos olyan kérelem érkezett, amelyben azt kifogásolják a fogyasztók, hogy 5 perces türelmi időn belül váltották meg a parkolójegyüket vagy indították el a mobilparkolást, mégis büntetést kaptak. Hogyan lehetséges ez és mire érdemes ügyelni ennek elkerülése érdekében?

Habár a tudatosság valamelyes javuló tendenciát mutat, mégis rendre előfordulnak olyan beadványok, amelyek szerint a fogyasztók nincsenek tisztában azzal, hogy ha 1 óránál rövidebb időtartamra váltanak parkolójegyet, akkor 5 perces türelmi időt biztosít a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. Ezzel a pótdíj alóli kimentési lehetőséggel a jogszabály alapján csak akkor élhetnek, ha a türelmi időn belül megváltott jegyet vagy elindított mobilparkolást a parkolás üzemeltetőnél bemutatják vagy igazolják.

A probléma akkor jelentkezik, ha valaki az adott napon abban a parkolási zónában többször parkol vagy átparkol és a lejárt parkolójegyét a szélvédőn hagyja. Az arra járó parkoló őr a lejárt jegyet veszi figyelembe a pótdíj kiszabásakor. Ilyen esetekben a parkoló-társaságok nem veszik figyelembe a türelmi időt. Ugyanis a lejárt jegynél a parkolási cég a parkolási idő vége és az ellenőrzés időpontja közötti időt veszi alapul. Ha a fogyasztó tehát úgy váltott jegyet, hogy az ellenőrzés időpontja és a megváltott jegy érvényességének kezdete között 5 perc még nem telt el, de a szélvédőn ott hagyott egy lejárt parkolójegyet, akkor azt már nem fogadják el. Ilyen esetekben a fogyasztónak kell ugyanis bizonyítania, hogy nem ugyanazon a helyen parkolt folyamatosan, hanem átparkolt, mely adott esetben egy új parkolási eseménynek számít, tehát érvényesülhet a jogszabály alapján biztosított türelmi idő.

A parkolásról szóló 30/2010 (VI.4.) Főv. Közgy. rendelet szerint a gépjármű üzemben tartója mentesül az egyórai várakozási díj és pótdíj megfizetése alól, ha:

a) a várakozási díjat megfizette, de az ellenőrzés időpontja és a parkolójegy vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetés érvényességének kezdő időpontja között nem telt el 5 percnél hosszabb idő, vagy

b) a várakozás megkezdésekor a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött elhelyezte, de előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából nem teljes egészében látható, vagy azt hátlappal felfelé helyezte el,

és a parkolásüzemeltető ügyfélszolgálati irodájában az eredeti parkolójegy, a mobiltelefonos parkolási díjfizetés megtörténtét igazolható sikeres ügyfélrendelkezés visszaigazolás, vagy az ellenőrzéskor regisztrált mozgásában korlátozott személy eredeti parkolási igazolványának a bemutatásával igazolta.

Ezekben az esetekben tehát a parkolásüzemeltető az egyórai várakozási díj és pótdíj tartozást törli a nyilvántartásból.

Egy másik esetben az óvatlan fogyasztó a XIII. kerületben parkolt és a frissen megvásárolt lakossági várakozási hozzájárulást igazoló matricát nem a megfelelő helyre ragasztotta fel, az autója anyós ülésének az oldalsó üvegére. A parkoló ellenőr azt nem észlelte, így pótdíjat szabott ki. Jogos-e a pótdíj kiszabása ebben az esetben, hiszen a hozzájárulást kifizette a fogyasztó?

Az adott parkolási területen érvényes helyi önkormányzati rendelet egyértelműen rendezte ezt a kérdést, mert rögzítette, hogy a hozzájárulást igazoló matricát a gépjármű első szélvédőjének üvegére, kívülről jól látható helyen és teljes egészében olvasható módon kell kihelyezni. Ráadásul a matrica hátoldalán is nagy betűkkel ott állt a tájékoztatás, hogy az első szélvédőre kell kiragasztani. A fogyasztó figyelmetlensége több tízezres pótdíjat vont maga után, de a békéltető testületi eljárásban egy méltányos csökkentett összegű pótdíj fizetésére jött létre egyezség.

A harmadik esetben a fogyasztó arra hivatkozott, hogy az utcában lévő 50 méteren belüli 2 parkoló jegy automata is műszakilag hibás volt, ezért nem tudott jegyet váltani. Ebben az esetben a parkolás üzemeltetőhöz viszont nem történt bejelentés a parkolás napján és időpontjában a műszaki problémáról, így a fogyasztó a kifogását nem tudta bizonyítani. A pótdíjat meg kellett fizetnie, de a békéltető testületi eljárásban egy méltányos kamatmentes részletfizetésre vonatkozó egyezség jött létre.

Mire figyeljenek a fogyasztók a parkolásnál?

1. A fogyasztóknak azt ajánljuk, hogy parkolást követően alaposan nézzék meg, hogy melyik zónában parkolnak és ennek megfelelő jegyet vásároljanak!

2. Ha átparkolnak ugyanazon zónán belül, akkor a lejárt parkolójegyüket vegyék ki az autójuk szélvédőjéről!

3. A megváltott jegyet, a lakossági várakozási hozzájárulást vagy mozgáskorlátozott parkolási igazolványt jól látható és olvasható módon a gépjármű első szélvédője mögé helyezzék ki!

4. Ha műszaki meghibásodást tapasztalnak egy jegykiadó automatánál, az ott feltüntetett telefonszámon azonnal jelezzék a parkolás üzemeltető felé.